settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o AIDS / HIV? Je AIDS / HIV Boží súd?

Odpoveď


V podstate je každá choroba Božím súdom. Adam a Eva pred pádom nepoznali žiadnu skazu. Keď Boh vyniesol nad Adamom rozsudok, do sveta vstúpila smrť (1. Mojžišova 3:19; Rimanom 5:12). Všetky choroby, od bežného prechladnutia až po rakovinu, sú súčasťou prekliatia a my, ktorí žijeme v prekliatom svete, podliehame skaze. Takže áno, AIDS / HIV a iné pohlavné choroby (spolu so všetkými ostatnými chorobami) sú súčasťou Božieho súdu v prekliatom svete.

Biblia jasne učí, že naše rozhodnutia nesú následky. Čo človek zaseje, to aj zožne (Galaťanom 6:7-8). Spravodlivosť prináša požehnanie: „Dbaj na moje príkazy a budeš žiť“ (Príslovia 7:2); a hriech prináša súd: „Kto seje neprávosť, bude žať skazu“ (Príslovia 22:8). Jedným z našich problémov je, že chceme úplnú slobodu pri výbere svojich činov, ale chceme ich bez následkov. Skutočnosť je taká, že keď si zvolíme nejaký spôsob konania, automaticky si volíme aj jeho zodpovedajúci dôsledok. Písmo varuje, že sexuálny hriech nesie v sebe zabudovaný Boží súd. „Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu“ (1. Korinťanom 6:18). „Smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh“ (Hebrejom 13:4). Nemožno poprieť, že život podľa biblických zásad (sexuálna vernosť v manželstve) drasticky znižuje pravdepodobnosť nákazy HIV/AIDS a inými pohlavnými chorobami.

List Rimanom 1:18-32 je obžalobou pohanského, modlárskeho sveta. Začína sa týmito slovami: „Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí.“ Táto pasáž učí, že hriech homosexuality má svoje korene v popieraní Boha. Prináša hanbu, poníženie a „náležitý trest“. Keďže pohlavne prenosné choroby, ako je AIDS / HIV, sú z veľkej časti sprievodným javom sexuálneho hriechu, treba ich považovať za súčasť „trestu“, ktorý zjavuje „Boží hnev“ proti bezbožnosti ľudí (verš 18). Kľúčovou frázou je „vydal ich Boh“, ktorá sa vyskytuje trikrát. Boh ich vydal nečistote (verš 24), hanebným vášňam (verš 26) a skazenému rozumu (verš 28). Znamená to, že ľudstvo sa rozhodlo ísť vlastnou cestou a Boh to dovolil. Poskytnutie slobody ľudstvu ísť ešte ďalej na scestie bolo samo osebe trestom za predchádzajúci hriech.

Nič z toho neznamená, že každý, kto má AIDS / HIV, je vinný zo sexuálneho hriechu alebo že homosexuáli sú mimo spásy. Tragédiou je, že niektorí ľudia sa nakazili vírusom AIDS/ HIV pri transfúzii krvi, pri nevinnom kontakte s inou osobou, ktorá má AIDS/ HIV, a čo je najsmutnejšie, boli počatí v lone matky, ktorá má AIDS/ HIV. Kresťanská odpoveď na AIDS/ HIV by mala byť vždy odpoveďou milosti a milosrdenstva. Bez ohľadu na to, akým spôsobom sa človek nakazil, našou zodpovednosťou je byť služobníkmi milosti, lásky, milosrdenstva a odpustenia. Nemáme právo ani právomoc vyhlasovať, že nákaza AIDS/ HIV je špecifickým Božím súdom za konkrétny hriech v živote človeka. Máme zodpovednosť konať dobro všetkým (Lukáš 10:29-37) a evanjelium, ktoré zdieľame, je stále „Božou mocou na spásu pre každého veriaceho“ (Rimanom 1:16).EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o AIDS / HIV? Je AIDS / HIV Boží súd?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries