settings icon
share icon
ප්‍රශ්නය

අධ්‍යාත්මික දීමනා සමීක්ෂණය - බයිබලයේ සඳහන් විවිධ අධ්‍යාත්මික දීමනා මොනවාද?

පිළිතුර


අපි අධ්‍යාත්මික දීමනා සමීක්ෂණය කිරීමට පෙර, ආත්මයේ දීමනා විස්තර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ග්‍රීක වචන දෙකක් දෙස බලමු: නියුමැටිකා යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඔවුන්ගේ ප්‍රභවය වන දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයාණන් (නියුම); සහ චරස්මාටා යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඒවා ලබා දී ඇත්තේ දෙවියන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය (චරිස්) ක්‍රියාව ලෙස ය. අධ්‍යාත්මික දීමනා ලබා දෙන්නේ කරුණාවෙන් වන අතර ඒවා අපගේ සුදුසුකම් හෝ පෞද්ගලික හැකියාවන් මත පදනම් නොවේ. ඒවා ලබා දී ඇත්තේ දෙවියන්වහන්සේගේ පරමාධිපත්‍ය තේරීම අනුව ය. තෑගි දෙනු ලබන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්වහන්සේ ය; මේ අනුව, දීමනා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අපට ලබා දී ඇති නව ජීවිතයේ කොටසක් වන අතර ගැලවීමට පෙර අප වටහා ගත් හැකියාවන් හෝ ආශාවන්ට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් විය හැකිය.

අපි අධ්‍යාත්මික දීමනා සමීක්ෂණය කිරීමට පෙර, ආත්මයේ දීමනා විස්තර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ග්‍රීක වචන දෙකක් දෙස බලමු: නියුමැටිකා යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඔවුන්ගේ ප්‍රභවය වන දෙවියන්වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයාණන්වහන්සේ (නියුම); සහ චරස්මාටා යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ ඒවා ලබා දී ඇත්තේ දෙවියන්වහන්සේගේ වරප්‍රසාදය (චරිස්) ක්‍රියාව ලෙස ය. අධ්‍යාත්මික දීමනා ලබා දෙන්නේ කරුණාවෙන් වන අතර ඒවා අපගේ සුදුසුකම් හෝ පෞද්ගලික හැකියාවන් මත පදනම් නොවේ. ඒවා ලබා දී ඇත්තේ දෙවියන්වහන්සේගේ පරමාධිපත්‍ය තේරීම අනුව ය. දීමනා දෙනු ලබන්නේ දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයාණන්වහන්සේ ය; මේ අනුව, දීමනා ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළ අපට ලබා දී ඇති නව ජීවිතයේ කොටසක් වන අතර ගැලවීමට පෙර අප වටහා ගත් හැකියාවන් හෝ ආශාවන්ට වඩා බෙහෙවින් වෙනස් විය හැකිය.

ප්‍රධාන ග්‍රන්ථ තුනක් කෙටියෙන් විමසා බැලීම (රෝම 12:6-8; 1 කොරින්ති 12: 4-11; 1 පේත්‍රැස් 4:10-11) දෙවියන්වහන්සේගේ දීමනා සම්බන්ධයෙන් දෙවියන්වහන්සේගේ සැලැස්ම බැලීමට අපට උපකාරී වේ.

මෙම ඡේදවල පැහැදිලි වන පළමු දෙය නම් තෑගි වල විවිධත්වයයි. රෝම 12 හි පාවුල්ගේ අධ්‍යාත්මික දීමනා 1 කොරින්ති 12 හි ඇති ඒවාට වඩා වෙනස් දීමනා ඇතුළත් වේ. තවද පේතෘස් 1 පේත්‍රැස් 4:10-11හි ආධ්‍යාත්මික දීමනා ගැන කථා කළ විට, ඔහු ඒවා සඳහන් නොකළ නමුත් පුළුල් වර්ග ලැයිස්තුගත කළේය. දෙවියන්වහන්සේ දෙන දීමනා, බයිබලයේ ලැයිස්තුගත කර ඇති ත්‍යාග අතර අනාවැකි, දේවසේවය, ප්‍රඥාව, දැනුම, ඇදහිල්ල, සුව කිරීම, ඉගැන්වීම, අනුශාසනා කිරීම, දීම, පාලනය කිරීම, දයාව පෙන්වීම, භාෂාවලින් කථා කිරීම සහ භාෂා පරිවර්ථනය කිරීම ඇතුළත් වේ. නිශ්චිත භාවිතය කුමක් වුවත්, සෑම දීමනාවක්ම අනෙක් දීමනා සමඟ ගැලපෙන අතර, ඒවා සියල්ලම ක්‍රියාකාරී සමස්තයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ශරීරයේ කොටස් ලෙස එකට ක්‍රියා කළේය (රෝම 12:5).

අධ්‍යාත්මික දීමනා පිළිබඳ සම්පූර්ණ සමීක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කිරීමේදී, තෑගි ප්‍රමාණාත්මකව හා අර්ථ දැක්වීමට යමෙකු උත්සාහ කළ යුතුය. රෝම 12 හි අවම වශයෙන් තෑගි හතක් වත්, 1 කොරින්ති 12 ලැයිස්තු 9 ක් ද ලැයිස්තුගත කර ඇත. මෙම ලැයිස්තු වල යම් අතිච්ඡාදනයන් ඇති අතර, අයිතමයට වඩා වැඩි තෑගි ඇති බවට නිසැකවම ඇඟවුම් තිබේ.

ආචාර්ය ලැරී ගිල්බට්ගේ කෙටි අධ්‍යාත්මික තෑගි සමීක්ෂණයක් මෙන්න (“අධ්‍යාත්මික දීමනා කීයක් තිබේද?” වෙතින් වෙනස් කරන ලදි):

1. ආශ්චර්යමත් දීමනා

• ප්‍රේරිතත්වය (1 කොරින්ති 12:28; එපීස 4:11)

• දිව (1 කොරින්ති 12:10, 28, 30)

• අර්ථ නිරූපණය (1 කොරින්ති 12:10, 30)

• ප්‍රාතිහාර්යයන් (1 කොරින්ති 12:10, 28)

• සුව කිරීම (1 කොරින්ති 12:9, 28)

2. දීමනා සක්‍රීය කිරීම

• ඇදහිල්ල (1 කොරින්ති 12:9)

• විචාර බුද්ධිය (1 කොරින්ති 12:10)

• ප්‍රඥාව (1 කොරින්ති 12:8)

• දැනුම (1 කොරින්ති 12:8)

3. කණ්ඩායම් දීමනා

• එවැන්ජලිස්ත සේවය: ක්‍රිස්තුස්වහන්සේගේ ගැලවීමේ දැනුම වෙත අන් අයව උද්‍යෝගයෙන් යොමු කිරීම (එපීස 4:11)

• අනාවැකිය: නිර්භීතව හා නිර්භීතව දෙවියන්වහන්සේගේ සත්‍යය ප්‍රකාශ කිරීම (රෝම 12:6; එපීස 4:11; 1 කොරින්ති 12:10, 28)

• ඉගැන්වීම: දේවවචනයේ සත්‍යතාව සරල හා නිරවද්‍යතාවෙන් පැහැදිලි කිරීම (රෝම 12:7; 1 කොරින්ති 12:28)

• අනුශාසනාව: ක්‍රියාව, යෙදුම සහ අරමුණ සඳහා අන් අයව පෙළඹවීම (රෝම 12:8)

• එඞේර වැඩ කිරීම: අධීක්ෂණය, පුහුණුව, පෝෂණය, පුහුණු කිරීම / මෙහෙයවීම (එපීස 4:11)

• සේවය කිරීම: ශාරීරිකව හා අධ්‍යාත්මිකව ප්‍රායෝගික උපකාර සැපයීම (රෝම 12:7; 1 කොරින්ති 12:28)

• දයාව පෙන්වීම: අවශ්‍යතා ඇති අය හඳුනා ගැනීම සහ සැනසීම (රෝම 12:8)

• දීම: සභාවේ කටයුතු තවදුරටත් කරගෙන යාම සඳහා ද්‍රව්‍යමය සම්පත් නිදහස් කිරීම (රෝම 12:8)

• පරිපාලනය: සංවිධානය කිරීම, පරිපාලනය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, නායකත්වය දීම (රෝම 12:8; 1 කොරින්ති 12:28)

1 පේතෘස් 4:9-11 හි පේතෘස් අපට සමූහ දීමනා කණ්ඩායම් දෙකක් ලබා දෙයි:

1. “කථා” දීමනා. කථා කිරීමේ දීමනා ඇති අය වන්නේ එවැන්ජලිස්තවරුන්, අනාගතවක්තෘවරුන්, ගුරුවරුන්, අනුශාසකයින් සහ එඞේරුන් ය.

2. දීමනා “සේවය කිරීම” හෝ ආධාරක තෑගි. මෙම දීමනා ඇති අය ක්‍රිස්තුස්වහන්සේව අනුකරණය කරන්නේ උන්වහන්සේ පැමිණියේ සේවය ලබන්ට නොව සේවය කිරීමටය (මාර්ක් 10:45). අන් අයගේ අවශ්‍යතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන බැවින් ඔවුන් ස්වයං අමතක වීමේ ආශීර්වාද ලබා ඇත. දේවසේව දීමනා අතර එඞේරුන්, දයාව-වැසි, සේවාදායකයින්, දෙන්නන් සහ පරිපාලකයින් ඇතුළත් වේ.

යම් අරමුණක් සඳහා අපට ආත්මික දීමනා ලබා දෙන බව බයිබලය පවසයි. රෝම 12:8 හී අපට පවසා ඇත්තේ දෙවියන්වහන්සේගේ චරිතය හා උන් වහන්සේගේ එළිදරව් වූ කැමැත්ත අනුව විවිධ තෑගි භාවිතා කරන ලෙසයි. . . කඩිසරව. . . සතුටු සිතින්.” 1 කොරින්ති 12:24-25 හී අපට පවසා ඇත්තේ “දෙවියන්වහන්සේ ශරීරය එකට තබා ඇති අතර, එහි කොටස් වලට වැඩි ගෞරවයක් ලබා දී ඇති අතර, එමගින් ශරීරයේ භේදයක් නොතිබිය යුතුය, නමුත් එහි කොටස් වලට සමාන සැලකිල්ලක් තිබිය යුතුය. එකිනෙකා” 1 පේත්‍රැස් 4:11 හි දීමනා වල අරමුණ “සෑම දෙයකින්ම යේසුස් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ තුළින් දෙවියන්වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා” යන්නයි.

Englishනැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට

අධ්‍යාත්මික දීමනා සමීක්ෂණය - බයිබලයේ සඳහන් විවිධ අධ්‍යාත්මික දීමනා මොනවාද?
මෙම පිටුව බෙදා ගන්න: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries