මොසයික් නීතියේ අරමුණ කුමක්ද?


ප්‍රශ්නය: මොසයික් නීතියේ අරමුණ කුමක්ද?

පිළිතුර:
මොසයික් ව්‍යවස්ථාව විශේෂයෙන් ඉශ්‍රායෙල් ජාතියට ලබා දී ඇත (නික්මයාම 19; ලෙවී කථාව 26:46; රෝම 9:4). එය කොටස් තුනකින් සමන්විත විය: පූජක තන්ත්‍රය, මණ්ඩපය, පූජා සහ උත්සව ඇතුළත් දස පනත, ආඥා පනත් සහ නමස්කාර ක්‍රමය (නික්මයාම 20-40; ලෙවී කථාව 1-7; 23). මොසයික් නීතියේ පරමාර්ථය වූයේ පහත සඳහන් දෑ ඉටු කිරීමයි.

(1) සදාකාල දෙවියන්වහන්සේගේ ශුද්ධ ස්වරූපය ඉශ්‍රායෙල් ජාතියට හෙළි කරන්න (ලෙවී කථාව 19:2; 20:7-8).

(2) ඉශ්‍රායෙල් ජාතිය අනෙක් සියලුම ජාතීන්ට වඩා වෙනස් ලෙස වෙන් කරන්න (නික්මයාම 19:5).

(3) මිනිසාගේ පව්කාරකම හෙළි කරන්න (ගලාති 3:19). ව්‍යවස්ථාව යහපත් හා ශුද්ධ වූවත් (රෝම 7:12), නමුත් එය ඉශ්‍රායෙල් ජාතියට ගැලවීම ලබා දුන්නේ නැත. "නීතියේ ක්‍රියා නිසා කිසිවෙකු දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි ධර්මිෂ් be යයි ප්‍රකාශ නොකරනු ඇත. ව්‍යවස්ථාව තුළින් අපගේ පාපය පිළිබඳව අපි දැනුවත්ව සිටිමු "(රෝම 3:20; cf. ක්‍රියා 13:38-39).

(4) ඉශ්‍රායෙල් ජාතිය කෙරෙහි ස්වාමින් වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල තැබූ ජනයාට පූජා / පූජා මගින් සමාව දෙන්න (ලෙවී කථාව 1-7).

(5) වාර්ෂික මංගල්‍යයන් තුළින් ඇදහිලිවන්ත ප්‍රජාවට නමස්කාර ක්‍රමයක් ලබා දෙන්න (ලෙවී කථාව 23).

(6) ජාතියේ ශාරීරික හා අධ්‍යාත්මික සෞඛ්‍යය සඳහා දෙවියන්ගේ මඟ පෙන්වීම ලබා දෙන්න (නික්මයාම 21-23; ද්විතීය කථාව 6:4-19; ගීතාවලිය 119:97-104).

(7) ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ පැමිණි පසු මිනිසුන්ට නීතිය පිළිපැදිය නොහැකි නමුත් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේව පුද්ගලික ගැලවුම්කරුවා ලෙස පිළිගැනීමට අවශ්‍ය බව දැකීමට හේතුව, මක්නිසාද උන්වහන්සේ තම ජීවිතය තුළ ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර උන්වහන්සේගේ මරණය, භූමදානය සහ ශාරීරික නැවත නැඟිටීම තුළ අප එය බිඳ දැමීමේ දඞුවම ගෙවා ඇත (ගලාති 3:24; රෝම 10: 4). ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිලිවන්තයා තමා තුළ ජීවත්වන ශුද්ධාත්මයාණන්ට කීකරු වන විට නීතියේ ධර්මිෂ්ඨකම ඔහු තුළ ඉටු වේ (රෝම 8: 4).

මොසයික් නීතියේ පරමාර්ථය මෙම ප්‍රශ්න මතු කරයි: "සෑම දෙයක්ම (සෑම විටම ඔබට කළ නොහැකි) තබා ගැනීමට ඔබ ඔබ ගැන විශ්වාස කරනවාද?" නැතහොත් "යේසුස්වහන්සේව ඔබගේ ගැලවුම්කරුවා ලෙස පිළිගැනීමට ඔබ තීරණය කර තිබේද? උන්වහන්සේ සියලු ව්‍යවස්ථාව මුළුමනින්ම ඉටු කර ඇති බව වටහාගෙන, එය කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබේ දඞුවම පවා ගෙවා තිබේද? තේරීම ඔබේ ය.

English


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට
මොසයික් නීතියේ අරමුණ කුමක්ද?

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න