සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැකීම යනු කුමක්ද?


ප්‍රශ්නය: සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැකීම යනු කුමක්ද?

පිළිතුර:
සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැකීම යනු රෝමානු කතෝලික සභා විසින් දෙවියන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහය හෝ අභිමුඛය අත්කර ගැනීමට මිනිසා ජීවත්විය යුතු පිළිවෙලහි යථා දර්ශනය වෙතින් දෙවියන්වහන්සේ ගැන අධ්‍යනය විස්තර කිරීමට යොදා ගන්නා පදයක් වේ. එහෙත් අධානග්‍රාහී දෙවියන් දැක්ම රෝමානු කතෝලික සභාවේ නිල ධර්මය හෝ ඉගැන්වීම සමඟ ගණුදෙනු කරනවා. එබැවින්, සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැක්මේ අරමුණු හෝ බලාපොරොත්තු වවන්නේ, එය පැහැදිලිව පවසා ඇත, එනම් මිනිසා කොපමණ කල් ජීවත් විය යුතුද යන්න නිශ්චය කරන්නට.

සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැකීම නිදහස, හෘදය සාක්ෂිය, ආදරය, වගකීම හා නීතිය වැනි දේවල් පරීක්ෂා කරනවා. සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැකීම පිහිටුවන්නට සොයනවා ඉදිරි පොදු මූලධර්ම පුද්ගලිකව හරි තීරණ ගැනීමට සහ අධානග්‍රාහී දෙවියන් දැකීමට අනුව එදිනෙදා ජීවත් වන ආකාරයේ තොරතුරු සමඟ ගණුදෙණු කරන්නට උදව් කරන්නට. සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැකීම යනු ප්‍රධාන වශයෙන්ම රෝමානු කතෝලික සමානත්වයන් රෙපරමාදුකරුවන් සාමාන්‍ය පරිදී ක්‍රිස්තියානි ආචාරධර්ම වලට යොමු කරන. සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැකීම ගණුදෙණු කරනවා ජීවිතයේ විශාල ප්‍රශ්න සමඟ සහ රෝමානු කතෝලික ක්‍රිස්තියානිකරුවෙකු ලෙස ජීවත් වීමට අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න නිර්වචනය කිරීමට උත්සහ කිරීමට. සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැකීම සඳහන් කරනවා වෙනස් මාර්ගයන් සාධාරණාත්මක අවබෝධයේ, හරි වැරැද්දේ අර්ථ විග්‍රහය, හොඳ හා නරක, පාපය හා යහපත්කම යනාදිය.

English
නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට
සදාචාරාත්මක දෙවියන් දැකීම යනු කුමක්ද?

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න