කිතුනුවෙකු නොඇදහිලිකාරයන් සමඟ ව්‍යාපාර කළ යුතුද?


ප්‍රශ්නය: කිතුනුවෙකු නොඇදහිලිකාරයන් සමඟ ව්‍යාපාර කළ යුතුද?

පිළිතුර:
කිතුනුවෙකු නොඇදහිලිකාරයන් සමඟ ව්‍යාපාර කිරීම සුදුසු ද යන්න අප සැම දෙනා දන්නා සුලභ පැනයකි. ශුද්ධ ලියවිල්ලෙන් උපුටා ගත් වදනක් එනම්, “නොඇදහිලිකාරයන් සමඟ අසම ලෙස සම්බන්ධ නොවෙල්ලා. ධර්මිෂ්ඨකමෙත් අධර්මෂ්ඨකමෙත් ඇති සහභාගිකම මොකද? නොහොත් අන්ධකාරය සමඟ ආලෝකයේ ඇති පංගුකාරකම මොකද? (2 කොරින්ති 6:14) කිතුනුවා වෙනත් කෙනෙකු හා විවාහ වීමේ දී මෙම පදය තහනම් යැයි බොහෝ දෙනෙකු පවසයි. විවාහයට බොහෝ දුරට මෙය අදාල වන අතර ඉන් එහාට ද මෙය බලපානු ඇත. අසමාන සබඳකම් එපා කරන්නාවු, විවාහය මිතුරු කමෙන් එහා ගිය විටෙක ව්‍යාපාර සබඳකම් නිසා සිදූවෙන්නාවු දෙයකි.

නුමුත් දේව අණ සැමවිටම අවධාරණය කරන්නේ ඇදහිලිවන්තයා හා නොඇදහිලිවන්තයා අතර විශාල වෙනසක් තිබෙන බවයි. සාමාන්‍ය ලෙස ගත් කළ ඔවුන්ගේ පෙළඹවීම්, අරමුණු, කිතුනුවෙකු අනුගමනය කරන පිළිවෙත් හා බොහෝ සේ නොගැළපෙයි. ඇදහිල්ල මිනිසෙකුගේ චරිතය බොහෝ සේ වෙනස් කරයි. කිතුනුවෙකගේ ජිවිතයේ අරමුණ වන, තමා කරන කියන සියල්ලෙන් යේසුස්වහන්සේව ප්‍රසන්න කිරීම වැනි දේ නොඇදහිලිවතුන්ගේ අරමුණු හා නොගැළපෙයි. කිතුනුවෙකගේ ක්‍රම සහ අරමුණු නොඇදහිලිකරුවෙකුගේ ක්‍රම සහ අරමුණු සැසඳේ නම් කිතුනුවෙකු තමාගේ අරමුණු හා ක්‍රම වලට ප්‍රමුඛතාවය දීමට උත්සහ කරයි.

2 කොරින්ති 6:14 පවසන්නේ, අන්ධකාරය හා ආලෝකය අතර ඇති පංගුකාරකම කුමක්ද? මිනිසුන් පවසන්නේ, දෙයක් බෙදාගැනීම පංගුකාරකම බවයි. ව්‍යාපාර හවුල්කරුවන් බැඳී සිටින බැවින් එක්කෙනෙකුට අයිති දේ අන් හැමටම අයිතියි. පංගුකාරකම සැබැවින්ම මෙයය. මෙම ප්‍රතිපත්ති ද ඇතුව නොඇදහිලිවතුන් සමඟ ව්‍යාපාර කිරීම වැළැක්විය යුතුය. ව්‍යාපාර තුළින් සැබවින්ම කිතුනුවෙකු දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කිරීමට නම් නොඇදහිලිවතුන් සමඟ ඇති ගැටුම් වැළැක්විය යුතුයි. දෙදෙනෙක් එකඟ වුනොත් මිස නැත්නම් එක්ව යනවා ඇත්ද? (ආමොස් 3: 3 )

English
නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට
කිතුනුවෙකු නොඇදහිලිකාරයන් සමඟ ව්‍යාපාර කළ යුතුද?

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න