යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා යැයි පැවසීමේ අර්ථය කුමක්ද?


ප්‍රශ්නය: යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා යැයි පැවසීමේ අර්ථය කුමක්ද?

පිළිතුර:
යේසුස් වහන්සේ “මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා” යැයි 88 වතාවක් අළුත් ගිවිසුමේ සඳහන් කර ඇත. “මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා” යන වචනයේ තේරුම දානියෙල් 7:13-14 පදයන් සඳහන් කරයි, “මම රාත්‍රි දර්ශනවලදී දුටිමි: බලව, අහසේ වලාකුළ් සහිත මනුෂ්‍ය පුත්‍රයෙකුට සමාන කෙනෙක් ඇවිත් පුරාතන තැනැන් වහන්සේ වෙතට පැමින්නේය, ඒ තැනන් වහන්සේ ඉදිරියට උන් වහන්සේ පමුණුවනු ලැබූ සේක. සියලු ජනයන්ද ජාතීන්ද භාෂා වන්ද උන් වහන්සේට සේවය කරන පිණිස ආණ්ඩු බලයද ගෞරවයද රාජ්‍යයක්ද උන් වහන්සේට දෙන ලද්දේය. උන් වහන්සේගේ ආණ්ඩුව පහ නොවන සදාකාල ආණ්ඩුවක්ය, උන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයද නැති නොවන්නේය.” “මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා” යන ආමන්ත්‍රණය මෙසියානු තේමාවකි. යේසුස් වහන්සේට බලය මහිමය හා රාජ්‍යය හිමි තැනැත්තාය. යේසුස් වහන්සේ මෙම කොටස පරිහරණය කරන විට උන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා යන අනාවැකිය පාවිච්චි කළේ උන් වහන්සේ ගැනමය. එම ප්‍රදේශයේ සිටි යුදෙව්වරුන්ට මෙය ඉතා පුරුදු දෙයක් වන අතර එම ආමන්ත්‍රණය කා ගැන යන්නද ඔවුන් දනි. යේසුස් වහන්සේ තමා මෙසියස් වහන්සේ බව ප්‍රකාශ කරයි.

“මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා” යන වචනයේ දෙවනි තේරුම නම් යේසුස් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මනුෂ්‍යයෙක්ව සිටි නිසා. දෙවියන් වහන්සේ අනාගතවකතෘ එසකියෙල්ව “මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා” යැයි 93 වතාවක් ආමන්ත්‍රණය කර ඇත. දෙවියන් වහන්සේ එසකියෙල් මනුෂ්‍යයෙක් බවට හඳුන්වා දෙයි. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා නම් මනුෂ්‍යයෙක්. යේසුස් වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන් දෙවියන් වහන්සේ වේ (යොහන් 1:1), නමුත් උන් වහන්සේ එම අවස්තාවේම මනුෂ්‍යයෙක්ද වේ (යොහන් 1:14). 1 යොහන් 4:2 අපට පවසනවා, “මෙයින් නුඹලා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයාණන් වහන්සේ දැන ගන්නහුය. එනම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මාංසයෙන් යුක්තව ආ බව ඒත්තු ගන්නාවූ සෑම ආත්මයෝ දෙවියන් වහන්සේ ගෙන්ය.” ඔව්, යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාය-උන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේව සිටි සේක. ඔව්, යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාද විය-උන් වහනාසේ මනුෂ්‍යයෙක්ද විය. සාරාංශයක් ලෙස “මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා” යන වචනය හඳුන්වන්නේ යේසුස් වහන්සේ මෙසියස් වහන්සේ බවත් උන් වහන්සේ සැබවින්ම මනුෂ්‍යයෙක් බවත්ය.

English
නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට
යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා යැයි පැවසීමේ අර්ථය කුමක්ද?

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න