ආදම්ට සහ ඒවාට අමතරව වෙනත් පුද්ගලයින් දෙවියන් වහන්සේ මැව්වාද?


ප්‍රශ්නය: ආදම්ට සහ ඒවාට අමතරව වෙනත් පුද්ගලයින් දෙවියන් වහන්සේ මැව්වාද?

පිළිතුර:
බයිබලයේ කිසිම තැනක දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ට සහ ඒවාට අමතර වෙනත් පුද්ගලයන් මවනු ලැබූ බවක් සඳහන් වී නොමැත. උත්පත්ති පොතෙහි 2 හි අපි මෙසේ කියවන්නෙමුව. "ස්වාමිවූ දෙවින් වහන්සේ පොළොවත් අහසත් සෑදූ දවසෙහි, ඒවා මවන ලද කාලයෙහි, අහසෙත් පොළොබෙත් මුල් ප්‍රවෘත්තිය මේය. ඒ තාක් කල් වනයෙහි කිසි ගසක් නොතිබුණේය. වනයේ කිසි පලා ජාතියක්ද හට නොගත්තේය. මක්නිසාද ස්වාමිවූ දෙවියන් වහන්සේ පොළොව පිට වර්ෂාව නොවස්වා තිබුණ නිසාය. භුමිය වගා කරන පිණිස මනුෂ්‍යයෙක්ද නොසිටියේය. එහෙත් මීදුමක් පොළොවෙන් නැඟී මුළු භුමිතලය තෙමුවේය. ස්වාමිවූ දෙවියන් වහන්සේ භුමියේ දූවිල්ලෙන් මනුෂ්‍යයා සාදා ඔහුගේ නාස්පුඩු තුළට ජීවනයේ හුස්ම හෙළූ සේක. එවිට මනුෂ්‍යයා ජීවමාන ප්‍රාණයක් විය. ස්වාමිවූ දෙවියන් වහන්සේ නැගෙනහිර දිශාවෙහි, ඒදන්හි උයනක් වවා තමන් සෑදූ මනුෂ්‍යයා එහි සිටෙවූ සේක. දැකීමට ප්‍රියවූ කෑමට හොඳවූ ගස්ද උයනමැද ජීවන වෘක්‍ෂයද යහපත හා නපුර දැනගැනීමේ ගහද ස්වාමිවූ දෙවියන් වහන්සේ භුමියෙන් හට ගැන්වූ සේක. ස්වාමිවූ දෙවියන් වහන්සේ කථාකොට මනුෂ්‍යයා තනිව සිටීම හොඳ නැත, ඔහුට සුදුසු සහකාරියක් සාදා දෙන්නෙමියි කීසේක. ස්වාමිවූ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාට බර වූ නින්දක් පැමිණෙවූ සේක. ඔහු නිදා ගත්තේය: උන්වහන්සේ ඔහුගේ ඉළ ඇටවලින් එකක් ගෙන ඒ ස්ථානය මාංසැයන් පිරෙවූ සේක. ස්වාමින් වහන්සේ මනුෂ්‍යයාගෙන් ගත් ඉළ ඇටයෙන් ස්ත්‍රියක් සාදා ඇය මනුෂ්‍යයා වෙතට පැමිණෙවූ සේක".(උත්පත්ති 2: 4-8,18,21-22).

පරිච්ජේදය පවසන්නා වූ දෙය ඔබ දුටුවාද? "තමන් සෑදූ මනුෂ්‍යයා එහි සිටෙවූ සේක." "මනුෂ්‍යයන්" නොව. එකම එක මනුෂ්‍යයෙක් පමණි. එපමණක් නොව මෙම මනුෂ්‍යයා තනිව සිටියේය (පදය 18). එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ ඉළ ඇටයෙන් ස්ත්‍රියක් සාදා සහායිකාව වෙන්නට සැලැස්සුවේය. අන් සියළුම මනුෂ්‍යයන් මෙම මුල් මනුෂ්‍යයන් දෙදෙනා ගෙන් පැවතෙන්නට සලස්වන ලදි.

English


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට
ආදම්ට සහ ඒවාට අමතරව වෙනත් පුද්ගලයින් දෙවියන් වහන්සේ මැව්වාද?