settings icon
share icon
Dumanna

Ricivisti ‘A Vita Eterna?

Resposta


A Bibbia nni mostra na strata chiara pa vita eterna. Pi pprima cosa, am’a rricanusciri ravanti a Ddiu c’amu fattu piccati: "Picchì tutti amu fattu piccati i unn’amu statu all’artizza ra gloria ri Ddiu" (Rumani 3:23). Tutti amu fattu cosi ca ‘o Signuruzzu un ci piaciunu, i ppirciò nni miritamu na punizioni. Siccomu i nostri piccati sunnu fatti ravanti a un Diu eternu, sulu na punizioni eterna pò bastari. "I piccati si paianu ca morti, ma u rrialu ri Ddiu è a vita eterna pi menzu ri Cristu nostru Signuri" (Rumani 6:23).

Ma Cristu, criatura senza piccati (1 Petru 2:22), eternu Figghiu ri Ddiu addivintò n’omu (Giuvanni 1:1,14) i muriu pi ppaiari a nostra pena. “Ddiu nni dimostra u Sò Amuri accussì: mentri eramu ancora piccatura, Cristu muriu pi nnuiautri" (Rumani 5:8). Cristu muriu n’cruci (Giuvanni 19:31-42), i appi a punizioni ca nni meritameru nuiautri (2 Corinzi 5:21). Duòppu tri gghiorna risurgiu (1 Corinzi 15:1-4), addimustrannu ca vinciu u piccatu i a morti. "Ca sò granni misericordia Iddu nni fici rinàsciri i nni desi speranza pi menzu ra risurrezzioni ri Cristu ra morti" (1 Petru 1:3).

Avennu fidi, am’a canciari idea su Cristu – cu È, chi Fici, e picchì – pi iunciri u sarvamentu (Atti 3:19). Si avemu fedi nn’Iddu, si cridemu nna Sò morti n’cruci pi ppaiari i nostri piccati, Iddu nni pirduna i nni prumetti a vita eterna ‘n pararisu. "Picchì Ddiu amò u munnu accussì assai ca Ci desi u Sò unicu figghiu, i tutti chiddi ca criunu a Iddu un muorunu ma ianu a vita eterna" (Giuvanni 3:16). "Si cunfessi ca to vocca, ‘Cristu è u Signuruzzu,' i criri ca Ddiu u fici rinasciri ra morti, tu ti sarvi" (Rumani 10:9). Sulu a firucia nna suffirenza ri Cristu n’cruci è l’unica vera strata pa vita eterna! "Picchì vi ficinu na razia i vi sarvastu, pi menzu ra firucia – i un fu meritu vostru, è u rrialu ri Ddiu – no pi menzu ri soccu facisti, nuddu si poti vantari" (Efesini 2:8-9).

Si bbò accittari Cristu comu u tò Sarvaturi, ccà trovi na preghiera. T’à ricurdari ca ddiri sta preghiera o cacchi nn’autra un ti sarva. Sulu a firucia n’Cristu ti poti sarvari ru piccatu. Cu sta preghiera semplicementi ci rici o’Signuri ca ià firucia nn’Iddu i u ringrazzi picchì pensa ò tò sarvamentu. "Oh Ddiu, u sacciu ca fici piccatu contr’a ttia i ca mi meritu na punizioni. Ma Cristu suffriu a punizioni ca mi meritava iò, picchì vulia ca pi menzu ra me firucia nn’Iddu putissi èssiri pirdunatu. Pu sarvamentu ti dugnu firucia. Grazie pa maravigghiusa razia ca mi facisti i picchì mi pirdunasti – i mi facisti u rrialu ra vita eterna! Amen!"

T’addicidisti su Cristu pì cchiddu ca liggisti cà? Sì successi accussì, pi ffauri clicca u buttuni “Accittai Cristu oggi” ccà ssutta.

EnglishTorna à prima paggina n sicilianu

Ricivisti ‘A Vita Eterna?
© Copyright Got Questions Ministries