settings icon
share icon
Dumanna

Ricivisti u Pirdunu? Comu pozzu ricìviri u pirdunu ri Ddiu?

Resposta


Atti 13:38 rici, “Pirciò, oh fratelli, at’a sapìri ca pi menzu ri Cristu vi s’annunzia u pirdunu ri piccati.”

Soccu è u pirdunu i picchì mi serbi?

A palora “pirdunu” significa pulizziari a lavagna, pirdunari, cancillari un debbitu. Quannu nni cumpurtàmu mali cu quarcunu, circamu u sò pirdunu pi ricostruiri u rapportu. U pirdunu unn’è garantitu picchì na pirsona si l’av’a mmiritari. Nuddu merita u pirdunu. U pirdunu è n’attu r’amuri, misericordia e razia. Pirdunari è decìdiri di un purtari rancùri ann’autra pirsona, puru si sta pirsona nni fici cosi brutti.

A Bibbia rici ca a tutti n’abbisogna u pirdunu ri Ddiu. Tutti amu fattu piccati. Ecclesiasti 7:20 rici, “Un c’è un omu supra a faccia a Terra ca faci sulu cosi ggiusti i un faci mai piccati.” 1 Giuvanni 1:8 rici, “Si dicemu ca semu senza piccati, nni mbrugghiamu i a verità unn’è nta nuiautri.” Ogni piccatu è un attu i ribbellioni contra Ddiu (Sarmu 51:4). Pirciò nni serbi disperatamenti u pirdunu ri Ddiu. Si i nostri piccati un sunnu pirdunati, passamu l’eternità suffrennu pì conseguenzi ri nostri piccati (Matteu 25:46; Giuvanni 3:36).

Pirdunu – Comu u ricevu?

Fortunatamenti, Ddiu è affettuosu e ginirusu–i voli pirdunari i nostri piccati! 2 Petru 3:9 rici, “…Avi pacienza cu vuiautri, un voli ca quarcunu muori, ma voli ca tutti si pentunu.” Ddiu ni voli pirdunari, pirciò si preoccupa ru nostru pirdunu.

L’unica pena giusta pì nostri piccati è a morti. A prima parti ri Rumani 6:23 rici, “Si fà piccati ti tocca a morti…” A morti eterna è chiddu c’accansamu pì ccurpa ri nostri piccati. Ddiu, nto Sò pianu perfettu, addivintò un èssiri umanu– Cristu (Giuvanni 1:1,14). Cristu muriu n cruci, i paiò a pena ca nni meritameru nuiautri – a morti. 2 Corinzi 5:21 nni nzigna, “Ddiu u criò senza piccatu, pi èssiri u piccatu pi nnuiautri, i accussì pi menzu r’Iddu putemu addivintari a ggiustizia ri Ddiu.” Cristu muriu ‘n cruci, i appi a punizioni ca nni meritameru nuaiutri! Siccommu è Ddiu, a morti i Cristu desi u pirdunu pi piccati ri tuttu u munnu. 1 Giuvanni 2:2 rici, “Iddu si sacrificò pì nostri piccati, i un sulu pì nostri ma pì chiddi ri tuttu u munnu.” Cristu risurgiu ri morti, vincennu u piccatu i a morti (1 Corinzi 15:1-28). Loda Ddiu, pi menzu ra morti e resurrezzioni ri Cristu, a secunna parti ri Rumani 6:23 è vera, “…ma u rrialu ri Ddiu è a vita eterna pi menzu ri Cristu u nostru Signuruzzu.”

Vò cà ti pirdunanu i tò piccati? Ti pari curpa tò u fattu ca un pò iri avanti? U pirdunu ri tò piccati è possibbili si ci duni a tò firucia a Cristu comu u tò Sarvaturi. Efesini 1:7 rici, “Nn’Iddu avemu a ridinzioni pi menzu ru Sò sangu, u pirdunu ri piccati, picchì i ricchizzi ra razia ri Ddiu sù granni.” Cristu paiò u nostru debbitu, i accussì putemu èssiri pirdunati. Tuttu chiddu c’à ffari è dumannàrici a Ddiu mi tì pirduna pi menzu ri Cristu, crirennu ca Cristu muriu pi ppaiari po tò pirdunu – e Iddu ti pirduna! Giuvanni 3:16-17 nnì cunta stu maravigghiusu missaggiu, “Picchì Ddiu amò accussì assai u munnu ca Cì desi u Sò unicu Figghiu, e tutti chiddi ca criunu a Iddu un muorunu ma ianu a vita eterna. Picchì Ddiu un mannò Sò Figghiu nto munnu pì cundannàrilu, ma pì sarvarlu pi menzu r’Iddu.”

Pirdunu – pì ddaveru è accussì facili?

Sì pi ddaveru è facili! Un pò accansari u pirdunu ri Ddiu. Un pò paiari pu tò pirdunu ri Ddiu. U pò sulu avìri, pi ffedi, pi menzu ra razia i a misericordia ri Ddiu. Si vò accittari Cristu comu u tò Sarvaturi i avìri u pirdunu ri Ddiu, cca c’è na preghiera chi ppò fari. Ricennu sta preghiera o quarchi nn’autra preghiera un ti sarvi. Sulu a firucia ‘n Cristu ti puoti dari u pirdunu ri piccati. Sta preghiera ti serbi pì dìrici ‘o Signuruzzu cà iai firucia nn’Iddu i pì ringrazziarlu picchì ti desi u pirdunu. "Signuruzzu, u sacciu ca aiu fattu piccati contra ri Tia i ca mi meritu na punizioni. Ma Cristu appi a punizioni ca mi meritava iò, picchì vulìa ca pi menzu ra me fedi nn’Iddu putissi essiri pirdunatu. Ti dugnu a me firucia pu mè sarvamentu. Grazie pa tò maravigghiusa razia i po tò pirdunu! Amen!"

T’addicidisti su Cristu pì cchiddu ca liggisti cà? Sì successi accussì, pi ffauri clicca u buttuni “Accittai Cristu oggi” ccà ssutta.

EnglishTorna à prima paggina n sicilianu

Ricivisti u Pirdunu? Comu pozzu ricìviri u pirdunu ri Ddiu?
© Copyright Got Questions Ministries