settings icon
share icon
Dumanna

Cu è Cristu?

Resposta


Tanti cristiani si fanu a ddumanna “Ddiu esisti?”, ma picca cristiani si ddumannanu si Cristu esistiu. In generali tutti sanu ca Cristu fu veramenti un omu ca stesi n’Palestina 2000 anni fa. A discussioni accumenza quannu si parra ra vera identità ri Cristu. Quasi tutti i riliggiuni cchiù mpurtanti nni ricinu ca Cristu fu un profeta o un bravo nzignanti o un ommu divinu. U problema è ca a Bibbia nni rici ca Cristu fu cchiù assai r’un profeta, un bravu nzignanti, o un ommu divinu.

C.S. Lewis nto sò libbru Mere Christianity scrivi accussì: “Ccà mi piacissi evitari ca quarcunu ricissi i stupidaggini ca tanti pirsoni ricinu r’Iddu [Cristu]: 'Sugnu prontu pi accittari Cristu comu un granni nzignanti murali, ma unn’accettu ca Iddu rici ca è Ddiu.' Ma nuiautri unn’ama a ddiri sta cosa. Un cristianu ca era sulu un cristianu, i chi ddissi soccu rissi Cristu un putia iessiri un granni nzignanti murali. Sammà putia iessiri un pazzu-a llivellu ri unu ca rici ca è un ovo vugghiutu- oppuru iera u Riavulu ru ‘nfernu. Aviti a scègghiri: ò sto cristianu esistiu, i era u Figghiu ri Ddiu, oppuru era un pazzu o addirittura peggiu. U putiti zìttiri picchì era pazzu, ci putiti sputari i scannarlu comu un diavulu; oppuru putiti càriri i sò peri i chiamarlu Signuri e Ddiu. Ma nuiautri unn’avemu a ddiri cosi inutili su u fattu ca iddu era un bravu nzignanti. Iddu un vulia ca pinsavamu chissu.”

Cristu chi ddiceva ra sò identità? A Bibbia chi ddiceva r’Iddu? Pi pprima cosa liggemu i palori ri Cristu in Giuvanni 10:30, “Iò e u Patri semu na cosa sula.” ‘N prima, un parissi ca cu sta frasi Cristu voleva riri ca era Ddiu. Ma l’Ebbrei doppu sta frasi Ci rissiru, “Ti tiramu i petri picchì si i’mpiu, tu sì un cristianu però rici ca sì Ddiu’” (Giuvanni 10:33). All’Ebbrei ci parsi ca Cristu ca sò frasi vuleva riri ca era Ddiu. Nta l’autri versi, Cristu un curriggiu mai all’Ebbrei i un dissi mai “Io un dissi ca era Ddiu”. Chissu significa ca pi ddaveru Cristu stava dicennu ca era Ddiu, quannu ddichiarò, “Iò i u Patri semu na sula cosa” (Giuvanni 10:30). Giuvanni 8:58 è nn’autru esempiu: “Vi ricu a verità, ‘arrispunniu Cristu’ prima ca nasciu Abramu, nasciu iò!” Arreri l’Ebbrei arrispunnenu pigghiannu i petri i pruvannu a tirariccilli a Cristu (Giuvanni 8:59). Cristu ca parra ra Sò identità i ddici “Iò sugnu” è l’applicazzioni ddiretta ru nomi ri Ddiu n’ta l’Anticu Tistamentu (Esodu 3:14). Allura picchì l’Ebbrei ci vulevanu tirari arreri i petri a Cristu s’Iddu unn’avissi rittu còsi ca ci parevanu i’mpii, cioè unn’avissi rittu ca era Ddiu?

Giuvanni 1:1 rici “a Palora era Ddiu.” Giuvanni 1:14 rici “a Palora addivintò carni.” Chissu significa ca Cristu è Ddiu nna carni. U discèpulu Tommasu rissi ca Cristu era, “U sò Signuruzzu i u sò Ddiu” (Giuvanni 20:28). Cristu u nnu curriggiu. L’apòstulu Paolu u discrivi comu, “…u nostru granni Signuruzzu i Sarvaturi, Cristu” (Titu 2:13). L’apòstulu Petru rici a stissa cosa, “…u nostru Signuruzzu i Sarvaturi Cristu” (2 Petru 1:1). Ddiu nostru Patri è puru tistimoni ra dentità i Cristu, “Ma ri so figghiu rici, ‘U tò tronu, Oh Ddiu, durerà pi ssempri, i a ggiustizia sarà u scettru ru tò regnu.’” I profezzie i Cristu ‘nta l’Anticu Tistamentu annunzianu a sò ddivinità, “A nnuiautri nni nasciu un picciriddu, a nnuiautri nni dèsinu un figghiu, i u governu sarà supra i so spaddi. I u chiamerannu Consiglieri Maravigghiusu, Ddiu Putenti, Patri Eternu, Prìncipi ra Paci” (Isaia 9:6).

Picciò comu rissi C.S. Lewis, un si pò ddiri ca Cristu era sulu un bravu nzignanti. Senza dubbiu Cristu rissi ca Iddu era Ddiu. Si un fussi Ddiu, fussi un munzignaru, cioè un fussi un profeta, un bravu nzignanti, o un màsculu divinu. Quannu pròvanu a spiecari i palori i Cristu, i “sturenti” muderni ricinu ca “u veru Cristu storico” un dissi tanti ri cosi ca a Bibbia rici ca Iddu rissi. Cu semu nuiautri pi ddiscùtiri ra Parola ri Ddiu, quannu si parra ri soccu dissi o un dissi Cristu? Doppu ddumila anni comu faci uno “sturenti” a capìri soccu dissi o un dissi Cristu, megghiu ri chiddi ca campàru cu Iddu, travagghiaru pi Iddu i sturiaru i cosi ca Iddu Stissu ci nzignò (Giuvanni 14:26)?

Picchì a questioni ra vera identità i Cristu è accussì mpurtanti? Picchì a ggenti c’interiessa si Cristu è Ddiu oppuri no? U mutivu cchiù mpurtanti picchì Cristu avi a iessiri Ddiu è ca si Iddu un fussi DDiu, a Sò morti unn’avissi bastatu pi ppaiari a pena ri piccati ri tuttu u munnu (1 Giuvanni 2:2). Sulu Ddiu putìa paiari na pena accussì ggranni (Rumani 5:8; 2 Corinzi 5:21). Cristu avia a iessiri Ddiu picchì accussì putia paiari u nostru debbitu. Cristu avia a iessiri un omu picchì accussì putia muòriri. Nni putemu sarvari sulu si avemu fedi ‘n Cristu. Cristu è divinu picchì Iddu è l’unicu ca nni po ssarvari. Cristu è Ddiu picchì Iddu rissi, “Iò sugnu a via a verità e a vita. Sulu pi menzu i mia putiti arrivari nno Patri miu” (Giuvanni 14:6).

EnglishTorna à prima paggina n sicilianu

Cu è Cristu?
© Copyright Got Questions Ministries