settings icon
share icon
Dumanna

Cristu è Ddiu? Cristu ha ddittu qualchi vota ca Iddu è Ddiu?

Resposta


Nn’a Bibbia Cristu unn’ha ddittu mai “Iò sugnu Ddiu”. Chissu un significa ca Iddu unn’ha dimustratu ca è Ddiu. Per esempiu liggiti i palori ri Cristu ‘nno vancel’i Giuvanni 10:30, “Iò i u Patri semu na cosa sula.” Si taliamu a reazzioni ri l’Ebbrei a sta frasi potemu capìri ca Iddu riceva ca era Ddiu. Pi cchissu pruvanu a tirarici i petri. “… tu, un semplici cristianu, rici ca sì Ddiu” (Giuvanni 10:33). L’Ebbrei caperu perfettamenti ca Cristu riceva ca era na ddivinità. Fàtici casu, Cristu conferma ca riceva di essiri Ddiu. Quannu Cristu rissi “Io i u Patri semu na cosa sula” (Giuvanni 10:30), stava ricennu ca Iddu e u Patri sunnu ra stissa natura i ra stissa essenza. Giuvanni 8:58 è nn’autru esempiu. Cristu rissi, “Vi ricu a verità, prima ca nasciu Abramu, nasciu iò!” Quannu l’Ebbrei sinteru sta frasi, decìseru i pigghiari i petri pi scannarlu picchì era i’mpiu, i picchì a Liggi ri Mosè ci riceva ca avevanu a ‘ffari accussì (Leviticu 24:15).

Giuvanni ripeti u concettu ra ddivinità i Cristu: “a Parola era Ddiu” i “a Parola addivintò carni” (Giuvanni 1:1, 14). Sti versi ricinu chiaru ca Cristu è Ddiu nna carni. L’Atti 20:28 nni ricinu, “Ata ‘a essiri pasturi ra chiesa ri Ddiu, ca iddu accattò cu sò sangu.” Cu accattò a chiesa—a chiesa ri Ddiu—cu Sò sangu? Cristu. L’Atti 20:28 ricinu ca Ddiu accattò a Sò chiesa cu Sò sangu. Pirciò Cristu è DDiu!

U discèpulu Tommasu rissi ca Cristu era, “U sò Signuruzzu i u sò Ddiu” (Giuvanni 20:28). Cristu u nnu curriggiu. Titu 2:13 nni faci forza i nni rici c’ama aspittari ca veni u nostru Ddiu i Sarvaturi, Cristu (liggìti puru 2 Petru 1:1). Nto libbro ri l’Ebbrei 1:8, u Patri parra accussì ri Cristu, “Ma ri so figghiu Iddu rici, ’U tò tronu, Oh Ddiu, durerà pi ssempri, i a ggiustizia sarà u scettru ru to rregnu.” U Patri parra ri Cristu i rici “Oh Ddiu” cunfirmannu ca Cristu è Ddiu.

Nno libro ra Rivelazioni, un àncilu ci rissi all’apostolo Giuvanni ca avia a venerari solo Ddiu (Rivelazioni 19:10). Tanti vuoti nta Scrittura Cristu è veneratu (Matteu 2:11, 14:33, 28:9, 17; Luca 24:52; Giuvanni 9:38). Un rimprovera mai a nuddu pu fattu chi o veneranu. Si Cristu un fussi Ddiu, c’avissi dittu ai cristiani ca un l’avianu a venerari, esattamenti comu fici l’àncilu nno libro ra Rivelazioni. Ci sù tanti autri versi e passaggi ra Scrittura ca spiecanu a ddivinità i Cristu.

U mutivu cchiù mpurtanti picchì Cristu avi a essiri Ddiu è ca si Iddu un fussi Ddiu, a sò morti unn’avissi bastatu pi ppaiari a pena pi piccati ru munnu (1 Giuvanni 2:2). Si un fussi Ddiu, Cristu fussi n’èssiri umanu i accussì unn’avissi pututu paiari a pena nfinita necessaria pi piccati ravanti a un Diu nfinitu. Sulu Ddiu putia paiari na pena nfinita. Sulu Ddiu putia carricàrisi ri piccati ru munnu (2 Corinzi 5:21), muoriri, i risorgiri, addimustrannu a Sò vittoria supra u piccatu i a morti.

EnglishTorna à prima paggina n sicilianu

Cristu è Ddiu? Cristu ha ddittu qualchi vota ca Iddu è Ddiu?
© Copyright Got Questions Ministries