E bon notisia


Bo tin Bida Eterna?

Bo tin pordon? Kon mi por risibí pordon di Dios?

Kiko ta nifiká ser un Kristian nasé di nobo?

Kua ta e kuater leinan spiritual?

Kon mi por bira bon bèk ku Dios?

Hesus ta e úniko kaminda pa yega Shelu?

Kon mi por sa sigur ku lo mi bai Shelu ora mi muri?

Tin bida despues di morto?

Kiko ta nifiká aseptá Hesus komo bo Salbador personal?

Kiko ta e plan di salbashon / kaminda pa salbashon?

Kua ta e miho religion pami?

Kiko ta e kaminda Romano pa salbashon?

Kiko ta e “orashon di pekador”?

Kiko ta un Kristian?

Mi a kaba di pone mi fe den Hesus... i awor kiko?


Bai bèk na home page di Papiamentu
E bon notisia