settings icon
share icon
Pregunta

Kiko ta e “orashon di pekador”?

Kontesta


E “orashon di pekador” ta un orashon ku un hende ta resa na Dios ora nan ta komprondé ku nan ta un pekador i ku tin mester di un Salbador. Resando e orashon di pekador lo no yuda ku nada riba su mes. Un berdadero orashon di pekador solamente ta representa kiko un persona ta komprondé, sa i kere tokante nan pikánan i nesesidat di salbashon.

E prome aspékto di un orashon di pekador ta pa komprondé ku nos tur ta pekador. Romanonan 3:10 ta proklamá, “Manera tin skibí den Skritura: No tin niun ku ta hasi bon, ni sikiera ún!” Beibel klaramente ta bisa ku nos tur a peka. Nos tur ta pekadornan ku tin nesesidat di grasia i pordon di Dios (Tito 3:5-7). Pa motibu di nos piká, nos ta meresé kastigu eterno (Mateo 25:46). E orashon di pekador ta un ruego pa grasia na lugá di huisio. E ta un petishon pa mizerikòrdia na luga di rabia.

E di dos aspékto di un orashon di pekador ta pa sa kiko Dios a hasi pa remediá nos kondishon di perdishon i piká. Dios a tuma forma di karni i a bira un ser humano, esta, Hesu-Kristu (Huan 1:1,14). Hesus a siña nos e bèrdat tokante Dios i a biba un bida perfektamente hustu i sin piká (Huan 8:46; 2Korintionan 5:21). Hesus a muri riba krus na nos luga, tumando e kastigu ku nos ta meresé (Romanonan 5:8). Hesus a lanta for di morto pa probá Su viktoria riba piká, morto, i fiérnu (Kolosensenan 2:15; 1Korintionan kapítulo 15). Dor di tur esaki, nos por laga nos pikánan wòrdu pordoná i nos lo tin e promesa di un kas eterna den Shelu – si nos djis pone nos fe den Hesu-Kristu. Tur loke nos mester hasi ta kere ku El a muri na nos luga i a lanta for di morto (Romanonan 10:9-10). Nos por wòrdu salbá pa medio di grasia so, pa medio di fe so, den Hesu-Kristu so. Efesionan 2:8 ta deklará, “Pasobra boso ta salbá dor di grasia di Dios, pa medio di fe den Kristu! Anto boso no ta haña salbashon a base di boso mes esfuerso, ma e ta un regalo di Dios.”

Resando e orashon di pekador ta simplemente un manera pa deklará na Dios ku bo ta depende riba Hesu-Kristu komo bo Salbador. No tin ningun palabra “magíko” ku por resultá den salbashon. Ta solamente fe den Hesus Su morto i resurekshon por salba nos. Si bo ta komprondé ku bo ta un pekador i ku tin nesesidat di salbashon pa medio Kristu-Hesus, ata un orashon di pekador aki ku bo por resa na Dios kun’é: “Señor, mi sa ku mi ta un pekador. Mi sa ku mi ta meresé e konsekuenshanan di mi piká. Pero, mi ta konfiando den Kristu-Hesus komo mi Salbador. Mi ta kere ku Su morto i resurekshon a provee pa mi pordon. Mi ta konfia den Hesus i solamente Hesus komo mi Señor i Salbador. Danki Señor, pa a salbámi i pordonámi! Amen!”

Bo a tuma e desishon di aseptá Kristu dor di algu ku bo a lesa akiriba? Si ta asina, porfabor klék riba e boton akibounan “Mi a aseptá Kristu awe”.

EnglishBai bèk na home page di Papiamentu

Kiko ta e “orashon di pekador”?
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries