Er alle synder like ille for Gud?


Spørsmål: "Er alle synder like ille for Gud?"

Svar:
I Matteus 5:21-28 så sammenligner Jesus utroskap med å ha lyst i ditt hjerte og begå mord med å ha hat i ditt hjerte. Men dette betyr ikke at de synder er like. Hva Jesus prøvde å overbevise fariseerne om er at synd er synd selv om du bare ønsker å utføre handlingen, uten egentlig å utføre den. De religiøse lederne på Jesu tid lærte at det var greit å tenke på alt du ønsket, så lenge du ikke gjorde det. Jesus tvang dem til å innse at Gud dømmer en persons tanker, så vel som hans handlinger. Jesus proklamerte at våre handlinger er et resultat av hva som er i våre hjerter (Matteus 12:34).

Så selv om Jesus sa at både begjær og utroskap er synder så betyr det ikke at de er like. Det er faktisk mye verre å drepe et menneske enn det er å bare hate en person, selv om de begge klasses som synd i Guds øyne. Synd kan faktisk graderes – for noen synder er verre enn andre. Samtidig, i forhold til både evige konsekvenser og frelse, så er alle synder de samme. Hver synd vil føre til evig fordømmelse (Romerne 6:23). All synd, uansett hvor "liten" den er, er mot en uendelig og evig Gud, og er derfor verdt et uendelig og evig straff. Videre er det ingen synd som er for "store" for at Gud ikke kan tilgi det. Jesus døde for å betale straffen for synd (1. Johannes 2:2). Jesus døde for alle våre synder (2. Korinterne 5:21). Er alle synder like for Gud? Både ja og nei. Alvorlighetsgrad? Nei. Straff? Ja. I tilgivenhet? Ja.

English
Returner til den norske hjemmesiden

Er alle synder like ille for Gud?

Finn ut hvordan du kan ...

Tilbring evigheten med GudMotta tilgivelse fra Gud