settings icon
share icon
Spørsmål

Hva sier Bibelen om det å skille seg for så å gifte seg igjen etter skilsmissen?

Svar


Først av alt, uansett hva slags syn man har på spørsmålet om skilsmisse så er det viktig å huske Malaki 2:16: "Jeg hater skilsmisser, sier Herren, Israels Gud" Ifølge Bibelen så er ekteskapet noe du skal engasjere deg i for evig. "Nå er de ikke lenger to, men ett. Derfor er det sånn at de mennesker Gud har sammenføyd, skal ikke skilles.” (Matteus 19:06). Gud innser imidlertid at siden ekteskap involverer to syndige mennesker, så kommer skilsmisser til å skje uansett. I Det gamle testamente, la han ned noen lover for å beskytte rettighetene til å bli skilt, spesielt for kvinner (Mosebok 24:1-4). Jesus påpekte at disse lovene ble gitt på grunn av hardheten i folks hjerter, ikke fordi det var Guds ønske (Matteus 19:08).

Striden om hvorvidt skilsmisse og gjengifte er tillatt i henhold til Bibelen dreier seg primært rundt Jesu ord i Matteus 5:32 og 19:09. Uttrykket "unntatt for ekteskapelig utroskap" er den eneste i Skriften som muligens gir Guds tillatelse til skilsmisse og gjengifte. Mange tolker denne "unntaksbestemmelsen" som henviser til "ekteskapelig utroskap" under "forlovelsesperioden.” I jødisk skikk, ble en mann og en kvinne ansett å være gift selv mens de fremdeles var forlovet. Ifølge dette synet ville det umoralske løpet av denne forlovelsesperioden da være den eneste gyldige grunnen for skilsmisse.

Imidlertid er det greske ordet oversatt "ekteskapelig utroskap" et ord som kan bety enhver form for seksuell umoral. Det kan bety prostitusjon, utroskap, osv. Jesus kunne muligens si at skilsmisse er tillatt hvis seksuell umoral er begått. Seksuelle relasjoner er en integrert del av den ekteskapelige bånd: "de to skal være ett kjød" (Genesis 2:24, Matteus 19:05; Efeserne 5:31). Derfor kan noen bryte av at bindingen av seksuell omgang utenfor ekteskapet er en tillatt grunn til skilsmisse. Hvis ja, har Jesus også gjengifte i tankene i dette avsnittet. Uttrykket "og gifter seg med en annen" (Matteus 19:09) indikerer at skilsmisse og gjengifte er tillatt i en forekomst av unntaksbestemmelsen, uansett hva det er tolket til å være. Det er viktig å merke seg at bare den uskyldige part er lov til å gifte seg igjen. Selv om det ikke er angitt i teksten, er godtgjørelsen for gjengifte etter skilsmisse Guds nåde for den som hadde syndet mot, ikke for den som begikk seksuell umoral. Det kan være tilfeller hvor den "skyldige" har lov til å gifte seg på nytt, men det er ikke undervist i denne teksten.

Noen mener at 1 Kor 7:15 fungerer som et annet "unntak", slik at det er lov med gjengifte hvis en vantro ektefelle skiller seg fra en troende. Imidlertid nevner ikke sammenhengen gjengifte i seg, men sier bare at en troende er ikke bundet til å fortsette et ekteskap hvis en vantro ektefelle ønsker å forlate. Andre hevder at misbruk (ekteskapelig eller barn) er en gyldig grunn for skilsmisse, selv om det ikke er oppført som sådan i Bibelen. Selv om dette kan meget vel være tilfelle, er det aldri lurt å gjette seg til når det kommer til Guds Ord.

Det som noen ganger missoppfattes i debatten om unntaksbestemmelsen er det faktum at uansett hva "ekteskapelig utroskap" betyr, så er det et fradrag for skilsmisse; ikke et krav for det. Selv når utroskap er begått, kan et par, gjennom Guds nåde, lære å tilgi og begynne å gjenoppbygge deres ekteskap. Gud har tilgitt oss så mye mer. Sikkert vi kan følge hans eksempel og selv tilgi synd som utroskap (Ef 4:32). Men i mange tilfeller er en ektefelle uomvendt og fortsetter et liv i seksuell umoral. Det er der Matteus 19:09 muligens kan brukes. Mange sørger også for å raskt gifte seg på nytt etter en skilsmisse når Gud måtte ønske dem til å forbli single. Gud kaller noen mennesker til å forbli alene slik at deres oppmerksomhet ikke er delt (1. Kor 7:32-35). Gjengifte etter skilsmisse kan være et alternativ i noen tilfeller, men det betyr ikke at det er det eneste alternativet.

Det er sørgelig at skilsmisseraten blant bekjennende kristne er nesten like høy som i den vantro verden. Bibelen gjør det klinkende klart at Gud hater skilsmisse (Malaki 2:16), og at forsoning og tilgivelse bør være sporene etter en troendes liv (Luk 11:04, Ef 4:32). Men erkjenner Gud at skilsmisse vil oppstå, selv blant hans barn. Et troende som er skilt og/eller har giftet seg på nytt skal ikke føle noe mindre elsket av Gud, selv om skilsmisse og/eller gjengifte ikke er dekket under den mulige unntaksbestemmelsen i Matteus 19:09. Gud bruker ofte selv den syndige ulydighet for at kristne i sin tur skal kunne oppnå det store gode.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva sier Bibelen om det å skille seg for så å gifte seg igjen etter skilsmissen?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries