settings icon
share icon
Spørsmål

Hvordan kan jeg fylles av Den Hellige Ånd?

Svar


Et viktig vers i forståelsen av fylling av Den Hellige Ånd er Johannes 14:16, hvor Jesus lovte at Ånden skulle bli boende i den troende og at iboelsen ville bli permanent. Den permanente inneliggende av Ånden er ikke for noen utvalgte troende, men for alle troende. Det finnes en rekke referanser i Skriften som støtter denne konklusjonen. Først så har vi Den Hellige Ånd som en gave som er gitt til alle som tror på Jesus uten unntak, og ingen forhold er lagt på denne gaven, unntatt troen på Kristus (Johannes 7,37-39). For det andre så er Den Hellige Ånd gitt i det øyeblikk den troende blir frelst (Efeserne 1:13). Galataterbrevet 3:2 understreker den samme sannheten, og sier at fyllingen og iboelsen tok plass når man begynner å tro. Den Hellige Ånd er gitt til troende permanent. Den Hellige Ånd er gitt til troende som en forskuddsbetaling, eller en slags verifikasjon av deres fremtidige forherligelse i Kristus (2. Korintene 1:22, Efeserne 4:30).

Dette er i kontrast til utfylling av Ånden nevnt i Efeserne 5:18. Vi bør være så fullstendig gitt til Den Hellige Ånd slik at Han kan ha oss fullt ut, og i den forstand, fylle oss. Romerne 8:9 og Efeserne 1:13-14 sier at Han bor i hver troende, men Han kan være sørgende (Efeserne 4:30), og Hans aktivitet i oss kan være slukket (1. Tessalonikerne 5,19). Når vi lar dette skje, vil vi ikke oppleve fylde av at Ånden jobber og Hans makt i og gjennom oss. Å bli fylt av Ånden innebærer frihet for Ham å okkupere alle deler av våre liv; å guide og kontrollere oss. Da kan Hans makt utøves gjennom oss, slik at det vi gjør er fruktbart. Fylling av Ånden gjelder ikke ytre handlinger alene, det gjelder også de innerste tanker og motiver for våre handlinger. Salme 19:14 sier: "Måtte ord av min munn og meditasjon i mitt hjerte være behagelig i dine øyne, Herre, min Klippe og min Frelser."

Synd er det som hindrer fylling av Den Hellige Ånd, og lydighet til Gud er hvordan fylling av Ånden er opprettholdt. Efeserne 5:18 kommanderer at fylling av Den Hellige Ånd ikke oppstår fordi vi ber om det, det er noe som skjer for spesielt utvalgte. Bare vår lydighet mot Guds bud gjør at Ånden kan arbeide i og med oss. Det er for at vi fortsatt er infisert med synd, og da er det umulig å bli fylt med Ånden. Når vi synder så må vi umiddelbart bekjenne det for Gud og fornye vår forpliktelse til å være åndsfylt.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hvordan kan jeg fylles av Den Hellige Ånd?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries