settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er dåpen i Den Hellige Ånd?

Svar


Dåpen i Den hellige ånd er det du som Kristen går igjennom når du blir frelst. 1. Korinterne 12:12-13 er den sentrale passasjen i Bibelen når det gjelder dåpen i Den hellige ånd: “For vi er alle døpte av en ånd i en kropp – enten det er jøder eller grekere, slaver eller frie – og vi er alle gitt samme ånd å drikke” (1. Korinterne 12:13). Mens Romerne 6:1-4 ikke nevner spesifikt Guds ånd, beskriver den noe lignende sett gjennom den troendes øyne: “Hva sier vi så? Skal bi fortsette å synde sånn at nåden øker? Ikke i det hele tatt! Vi døde for synden; hvordan kan vi da leve i den enda lenger? Vet du ikke at vi alle som ble døpt i Jesus Kristus ble døpt i Hans død? Vi ble derfor begravet sammen med Jesus gjennom å døpes, slik som Jesus Kristus sto opp fra de døde gjennom Farens glans, derfor kan også vi leve et nytt liv.”

Følgende fakta er nødvendig for å hjelpe å forstå dåpen i Den Hellige Ånd: For det første, 1. Korinterne 12:13 forklarer tydelig at alle har blitt døpt, akkurat som at alle har fått drikke av Den Hellige Ånd. For det andre så finnes det ikke noe sted i Skriften hvor de troende skal døpes i Den Hellige Ånd. Dette tyder på at alle troende har hatt samme opplevelse. For det tredje, Efeserne 4:5 ser ut til å referere til dåpen. Om dette er tilfellet så er åndelig dåp virkeligheten for alle troende, akkurat som “en tro” og “en far” er.

Vi kan konkludere at dåpen i Den Hellige Ånd gjør to ting: 1) den binder oss til Jesus Kristus og 2) det virkeliggjør vår korsfestelse med Jesus. Å være i ett med Hans kropp innebærer at vi får leve et nytt liv sammen med Ham (Romerne 6:4). Vi bør derfor utøve våre åndelige gaver for å holde dette ved liv sånn som det står beskrevet i 1. Korinterne 12:13. Å oppleve den eneste åndelige dåpen gjør at vi er i ett med kirken sånn som Efeserne beskriver det i 4:5. Å kunne assosieres med Jesus Kristus i Hans død, begravelse og oppstandelsen gjennom Den Hellige Ånd oppretter grunnlaget for vår separasjon fra vår sjel og vår ferd inn i nytt liv (Romerne 6:1-10; Kolosserbrevet 2:12).

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er dåpen i Den Hellige Ånd?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries