settings icon
share icon
Spørsmål

Er mormonisme en kult? Hva tror mormonere på?

Svar


Mormonere (mormonisme), også omtalt som “De Siste Dagers Hellige” ble grunnlagt for mindre en 200 år siden av en mann som het Joseph Smith. Han hevder at han en dag fikk et personlig besøk fra Gud Faderen og Jesus Kristus som fortalte han at alle kirker og deres trosbekjennelser var en styggedom. Joseph Smith bestemte seg da for å starte en helt ny religion som er den “eneste ekte kirken på jorden.” Problemet med mormonisme er at den motarbeider, modifiserer og ekspanderer Bibelen. Kristne har ingen grunn til å tro at Bibelen ikke er sann og korrekt. Å virkelig tro og stole på Gud betyr at du stoler på Hans ord og all Skrift som er inspirert av Gud, fordi det betyr at det kommer fra Ham (2 Timoteus 3:16).

Mormonere tror at de er fire kilder av guddommelig inspirerte ord og ikke bare en: 1) Bibelen “er ikke korrekt oversatt.” Hvilke vers og passasjer som ikke er korrekt oversatt er ikke alltid tydeliggjort. 2) Mormonernes Bok, som var “oversatt” av Smith og publisert i 1830. Smith hevdet at den var den “mest korrekte boken” på jorden og at man kommer nærmere Gud ved å følge bokens forskrifter mer “enn noen annen bok.” 3) Læren og Paktene, en samling av moderne åpenbaringer som handler om “Jesus Kristus kirke slik den har blitt gjenopprettet.” 4) Den kostelige perle, en bok som ifølge mormonerne “klargjører” læren som ble mistet fra Bibelen og legger til sin egen informasjon om hvordan jorden ble skapt.

Mormonere tror på følgende om Gud: Han har ikke alltid vært den store skaperen av universet, men fikk sin status gjennom rettferdig levende og vedvarende innsats. De tror at Gud Faderen har en “kropp av kjøtt og bein som er like håndgripelig som mennesket.” Selvom han ble overgitt av moderne mormonledere så lærte Brigham Young at Adam faktisk var Gud og Jesus Kristus far. Som en contrast så VET kristne dette; det finnes bare en Gud (Moseboken 6:4; Jesaja 43:10; 44:6-8), han har alltid eksistert og vil alltid eksistere (Moseboken 33:27; Psalm 90:2; 1 Timoteus 1:17), og han ble ikke skapt men er selv Skaperen (Genesis 1; Psalm 24:1; Jesaja 37:16). Han er perfekt, og ingen kan være som Ham (Psalm 86:8; Jesaja 40:25). Gud Faderen er ikke et menneske, og det har han heller aldri vært (Tallene 23:19; 1 Samuel 15:29; Hosea 11:9). Han er Ånd (John 4:24), og Ånd skapes ikke av kjøtt og ben (Lukas 24:39).

Mormonere tror at det er ulike nivåer eller riker i etterlivet: det himmelske riket, det jordlige riket, det telestiale riket og mørket. Hvor menneskeheten vil ende opp kommer an på hva de tror på og gjør mens de lever. Bibelen forteller oss at etter vi dør så havner vi enten i himmelen eller i helvete avhengig av vår tro på Jesus Kristus som vår Herre og Frelser. Å være fraværende fra våre kropper og organer betyr at vi, som troende, er sammen med Herren (2 Korintene 5:6-8). De vantro blir sendt til helvete eller de dødes plass (Lukas 16:22-23). Når Jesus kommer til oss den andre gangen så vil vi motta våre nye kropper (1 Korintene 15:50-54). Det vil finnes en ny himmel og en ny jord for de troende (Åpenbaringen 21:1), og de vantro vil bli kastet inn i en evig ildsjø (Åpenbaringen 20:11-15). Du får ingen ny sjanse etter døden (Hebreerne 9:27).

Mormonledere har lært at Jesus pånyttfødelse var resultatet av et fysisk forhold mellom Gud Faderen og Maria. Mormonere tror at Jesus er en gud, men at alle mennesker også kan bli en gud. Mormonisme lærer at frelsing kan fortjenes ved en kombinasjon av tro og gode gjerninger. I strid med dette så har kristne historisk sett lært at ingen kan oppnå Guds status – det er bare Gud som er Hellig (1 Samuel 2:2). Vi kan bare bli hellige gjennom Guds øyne ved å tro på Ham (1 Korintene 1:2). Jesus er Guds eneste sønn (John 3:16), den eneste som har levd et liv uten synd og skyld og som nå har den høyeste ære i himmelen (Hebreerne 7:26). Jesus og Gud er ett, Jesus er den eneste som har eksistert før sin fysiske fødelse (John 1:1-8; 8:56). Jesus ga seg selv til oss som en ofring, Gud sørget for at Jesus kom opp fra de døde, og en dag vil alle tilstå at Jesus Kristus er Herren (Filipperne 2:6-11). Jesus forteller oss at det er umulig å komme til himmelen ved våre gjerninger og at det er kun vår tro på Ham som gjør det mulig (Matteus 19:26). Vi fortjener alle evig straff for våre synder, men Guds uendelige kjærlighet og nåde har gitt oss en vei ut. “For straffen for synd er døden, men Guds gave er evig liv gjennom troen på Jesus Kristus som vår Herre” (Romerne 6:23).

Så det er bare en måte å oppnå frelse på, og det er å kjenne Gud og Hans Sønn Jesus (John 17:3). Det gjør du ved tro, ikke gode gjerninger (Romerne 1:17; 3:28). Vi kan motta denne gaven uansett hvem vi er eller hva vi har gjort (Romerne 3:22). “Frelse finnes ikke i noen annen, for det er ikke noe annet navn under himmelen som er gitt til mennesket som vi må bli reddet” (Akter 4:12).

Selv om mormonere vanligvis er vennlig, kjærlige og snille mennesker så er de fordratt av en falsk religion som forvrenger Guds natur, Jesus Kristus og hva frelsing innebærer.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Er mormonisme en kult? Hva tror mormonere på?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries