settings icon
share icon
Spørsmål

Hva sier Bibelen om en kristen med gjeld? Bør en kristen låne eller låne ut penger?

Svar


Pauls melding til oss i Romerne 13:8 om å bare skylde kjærlighet er en kraftfull påminnelse om Guds avsmak for all form for gjeld som ikke er betalt tilbake i god tid (se også Salme 37:21). Samtidig så sier ikke Bibelen bestemt at all gjeld er feil. Bibelen advarer mot gjeld og avslører dyden ved å ikke havne i gjeld, men Bibelen forbyr ikke gjeld. Bibelen har strenge ord av fordømmelse for lånere som mishandler de som er bundet til de i gjeld, men dette fordømmer ikke den med gjeld.

Noen mennesker stiller seg spørrende til det å kreve renter på lån, men vi ser flere ganger i Bibelen at en rettferdig rente er å forvente dersom man låner penger (Salomos ordspråk 28:8; Matteus 25:27). I gamle Israel så forbød Loven å kreve renter på en kategori av lån – de som var til de fattige (Leviticus 25:35-38). Denne loven hadde mange sosiale, økonomiske og åndelige implikasjoner, men to er spesielt verdt å nevne. For det første så hjalp denne loven mange fattige ved å ikke forverre situasjonen deres. Det var ille nok å være fattig, og det kunne være forydmykende å søke hjelp. Men om den fattige i tillegg måte betale renter så ville lånet være mer skadelig en hjelpsomt.

For det andre så lærte loven en svært viktig åndelig lekse. For en lånegiver å gi slipp på renten på lånet til en fattig ville være en nådefull handling. Han ville miste bruken på de pengene mens de var lånt ut. Samtidig ville det vært en håndgripelig måte å uttrykke sin takknemlighet overfor Gud for Hans nåde i å ikke kreve “renter” på den nåde Han hadde delt ut til dem. Slik Gud på en nådefull måte hjalp Israelittene ut av Egypt da de ikke var annet en fattige slaver og ga dem et eget land (Leviticus 25:38), så forventet Han at de skulle vise lignende vennlighet til sine egne fattige landsmenn.

Kristne er i en lignende situasjon. Livet, døden og Jesus gjenoppstandelse har betalt vår syndegjeld til Gud. Nå som vi har muligheten så kan vi hjelpe andre som trenger det; fellers troende med lån. Jesus ga oss en parabel om to kreditorer og deres forhold til tilgivelse (Matteus 18:23-35).

Bibelen verken forbyr eller fordømmer lånet av penger. Bibelens visdom lærer oss at det som regel ikke er en god idé å havne i gjeld. Gjeld gjør oss til slaver til de som gir oss lånet. Samtidig så er det innimellom en “nødvendig ondskap” å havne i gjeld. Så lenge pengene brukes varsomt og gjelden går an å håndtere så er det greit for en kristen å ta på seg byrden av økonomisk gjeld dersom det absolutt er nødvendig.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva sier Bibelen om en kristen med gjeld? Bør en kristen låne eller låne ut penger?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries