settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er teorien bak intelligent design?

Svar


Denne teorien sier at intelligente årsaker er nødvendige for å forklare komplekse strukturer av biologi og at disse årsakene er empirisk påviselige. Visse biologiske funksjoner trosser forklaringen på de standardiserte darwinistiske tilfeldighetssjansene, nettopp fordi de synes å ha blitt utformet. Siden utformingen logisk nødvendiggjør en intelligent designer, er utseendet på utformingen sitert som bevis for en designer. Det er tre viktigste argumentene i teorien om intelligent design: 1) absolutt kompleksitet, 2) spesifisert kompleksitet, og 3) det antropologiske prinsippet.

Absolutt kompleksitet er definert som "... et enkelt system som består av flere godt matchet interaktive deler som bidrar til den grunnleggende funksjonen, der fjerning av noen av delene fører til at systemet effektivt slutter å fungere." Enkelt sagt så består livet av sammenflettede deler som er avhengige av hverandre for å være nyttige for oss som mennesker. Tilfeldig mutasjon kan forklare utviklingen av en ny del, men det kan ikke gjøre rede for den samtidige utviklingen av at flere deler er nødvendig for et fungerende system. For eksempel er det menneskelige øyet åpenbart en meget nyttig system. Uten øyeeplet, synsnerven og den visuelle evnen så ville et tilfeldig mutert og ufullstendig øye faktisk være kontraproduktivt for overlevelsen av en art og vil derfor bli eliminert gjennom prosessen av naturlig utvalg. Et øye er ikke et nyttig system med mindre alle delene er tilstede og fungerer på samme tid.

Spesifisert kompleksitet er konseptet at siden spesifiserte komplekse mønstre kan finnes i organismer, må noen form for veiledning ha stått for deres opprinnelse. Dette argument sier at det er umulig for komplekse mønstre som skal utvikles å utvikles gjennom tilfeldige prosesser. For eksempel kan et rom fylt med 100 aper og 100 datamaskiner ville til slutt lede til at apene kan til slutt klare å produsere noen ord, eller kanskje en setning, men det ville aldri skape en ny Shakespeare. Og hvor mye mer kompleks er biologisk liv enn et Shakespeare-drama?

Det antropologiske prinsippet sier at verden og universet er "finjustert" for å tillate et liv på jorden. Dersom forholdet mellom elementene i luften på jorden ble endret litt, så ville mange arter svært raskt opphøre å eksistere. Og hvis jorden var noen få mil nærmere eller lenger bort fra sola så ville mange arter også opphøre å eksistere. Eksistensen og utviklingen av livet her på jorden krever så mange variabler å være på nøyaktig samme bølgelengde at det ville være umulig for alle variablene som kommer til å bli gjennom tilfeldige og ukoordinert hendelser.

Mens teorien om intelligent design ikke drister seg til å identifisere kilden til intelligens (enten det er Gud eller UFOer eller noe annet) så er flertallet av disse teoristene teister. De ser utseendet på design som gjennomsyrer den biologiske verden som bevis for Guds eksistens. Det er imidlertid et par ateister som ikke kan nekte det sterke bevis for design, men er ikke villig til å anerkjenne en skapende Gud. De har en tendens til å tolke data som bevis for at jorden ble sådd av noen slags mesterrase av utenomjordiske skapninger (romvesener). Og selvfølgelig er det ikke de som har oppfunnet romvesener, så da er vi tilbake til det opprinnelige argumentet med kun noen troverdige svar.

Denne teorien har ikke noe med bibelsk kreasjonisme å gjøre; det er et viktig skille mellom de to posisjonene. Bibelske kreasjonister begynner med en konklusjon om at Bibelens beretning om Skapelsen er pålitelig og korrekt – livet på jorden var designet av en spesialutformet skaper – nemlig Gud. De så etter bevis fra den naturlige verden for å støtte denne konklusjonen. Teoretikere bak teorien om intelligent design begynner med den naturlige verden og når den konklusjon at livet på jorden ble designet av en intelligent agent (hvem nå dette kan være).

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er teorien bak intelligent design?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries