Hvorfor be?


Spørsmål: "Hvorfor be? Hva er hensikten med å be når Gud allerede vet hva som vil skje i fremtiden og allerede kontrollerer alt? Hvis vi ikke kan påvirke Gud, hvorfor skal vi da be?"

Svar:
For en kristen så er det å be som å puste. Det er lettere å gjøre det enn å ikke gjøre det. Vi ber av en rekke grunner. En av disse er at det å be er en form for å tjene Gud (Lukas 2:36-38) og adlyde Ham. Vi ber fordi Gud befaler oss å be (Filipperne 4:6-7). Bønn er eksemplifisert for oss av Kristus og den tidlige kirken (Markus 1:35, Apostlenes gjerninger 1:14, 2:42, 3:1, 4:23-31, 6:4, 13:1-3). Hvis Jesus mente det var verdt å be, så bør vi også gjøre det. Hvis Han trengte å be å forbli i Faderens vilje, hvor mye mer trenger vi egentlig å be?

En annen grunn til å be er at bønnen brukes som middel for å oppnå Herrens løsninger i en rekke situasjoner. Vi ber i forberedelse til viktige beslutninger (Lukas 6:12-13); for å overvinne demoniske barrierer (Matteus 17:14-21), for å samle arbeiderne for den åndelige høstingen (Lukas 10:2), for å få styrke til å overvinne fristelse (Matteus 26:41) og for å skaffe midler til å styrke andre åndelig (Efeserne 6:18-19).

Vi kommer til Gud med våre spesielle forespørsler, og vi har Guds løfte om at våre bønner ikke er forgjeves, selv om vi ikke mottar spesifikt hva vi ba om (Matteus 6:6, Romerne 8:26-27). Han har lovet at når vi ber om ting som er i samsvar med Hans vilje så vil Han gi oss det vi ber for (1. Johannes 5:14-15). Noen ganger hender det at svaret blir litt forsinket i henhold til Hans visdom – det viser seg ofte at det også er til vår fordel. I disse situasjonene er det viktig for oss å være flittige og vedvarende i bønn (Matteus 7:7, Lukas 18:1-8). Bønnen bør ikke sees som vårt middel til å få Gud til å gi oss det vi ønsker her på jorden, men heller som et middel til å få Guds vilje her på jorden. Guds visdom overstiger vår egen.

For situasjoner hvor vi ikke kjenner Guds vilje spesifikt, er bønn et middel for Hans kresne vilje. Hvis den syriske kvinnen med den demon-influerte datteren ikke hadde bedt til Kristus så ville ikke datteren ha blitt gjort hel (Markus 7:26-30). Hvis den blinde mannen utenfor Jeriko ikke hadde kalt ut til Kristus, ville han ha vært blind selv i dag (Lukas 18:35-43). Gud har sagt at vi ofte går uten det vi ønsker å oppnå fordi vi ikke spør (Jakob 4:2). På en måte er bønn som å dele evangeliet med mennesker. Vi vet ikke hvem som vil svare på meldingen av evangeliet før vi deler den. På samme måte vil vi aldri se resultatene av svarte bønner med mindre vi ber.

Mangel på bønn demonstrerer en mangel på tro og mangel på tillit til Guds Ord. Vi ber om å demonstrere vår tro på Gud, at Han vil gjøre som Han har lovet i Sitt Ord og velsigne våre liv i overflod mer enn vi kunne be eller håpe på (Efeserne 3:20). Bønn er vårt viktigste middel for å se Gud arbeide i andres liv. Fordi det er vår måte å "plugge inn" Guds kraft, er det vår måte å beseire Satan og hans hær som vi er for maktesløse til å overvinne selv. Derfor kan Gud finne oss ofte foran Hans Trone, for vi har en yppersteprest i himmelen som kan identifisere seg med alt det vi går gjennom (Hebreerne 4:15-16). Vi har Hans løfte om at lidenskapelige menneskers bønn gjør mye (Jakob 5:16-18). Må Gud lovprise Hans navn i våre liv ettersom vi tror nok på Ham til å komme til Han med bønn.

English
Returner til den norske hjemmesiden

Hvorfor be? Hva er hensikten med å be når Gud allerede vet hva som vil skje i fremtiden og allerede kontrollerer alt? Hvis vi ikke kan påvirke Gud, hvorfor skal vi da be?