settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er Herrens bønn?

Svar


Herrens bønn er den bønn til Herren som Jesus lærte sine disipler i Matteus 6:9-13 og Lukas 11:2-4. Matteus 6:9-13 sier: "Dette er hvordan du bør be: 'Vår Far i himmelen, helliget være ditt navn, ditt rike komme, La din vilje skje på jorden så som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. '"Mange mennesker misforstår Fader vår å være en bønn vi er ment å resitere ord for ord. Noen folk behandler Herrens bønn som en magisk formel, som om ordene selv har noen spesiell eller magisk makt eller innflytelse på Gud.

Bibelen lærer oss det motsatte. Gud er langt mer interessert i våre hjerter når vi ber enn Han er i våre ord. "Men når du ber, gå inn i ditt rom, lukk døren og be til din Far, som er usett. Og din Far, som ser hva som er gjort i det skjulte, skal lønne deg. Og når du ber, ikke bruk repetisjoner forgjeves slik som hedningene gjør. For de tror at de vil bli hørt for sine mange ord" (Matteus 6:6-7). Når vi ber så skal vi utøse våre hjerter til Gud (Filipperne 4:6-7), altså ikke bare resitere memorerte Guds Ord.

Herrens bønn skal forstås som et eksempel, et mønster, for å be. Det gir oss "ingredienser" på ting vi kan inkludere. Her er hvordan det brytes ned. "Vår Far i himmelen" lærer oss hvem det er vi ber til. "Helliget vorde ditt navn" forteller oss at vi skal tilbe Gud og prise Ham for hvem Han er. Uttrykket "ditt rike komme, La din vilje skje på jorden så som i himmelen" er en påminnelse om at vi skal be for Guds plan i våre liv og verden, ikke vår egen plan. Vi skal be om Guds vilje, ikke for våre ønsker. Vi oppfordres til å be Gud om de tingene vi trenger i passasjen "gi oss i dag vårt daglige brød." – "Tilgi oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere" minner oss om å bekjenne våre synder for Gud og til å vende om fra dem, og også å tilgi andre som Gud har tilgitt oss. Konklusjonen av Herrens bønn, "Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde" er en bønn om hjelp for å oppnå seier over synd og en anmodning om beskyttelse mot angrep fra djevelen.

Så, igjen, er Herrens bønn ikke er en bønn vi skal huske og resitere utenat. Det er bare et eksempel på hvordan vi skal be. Er det noe galt med memorere Fader vår? Selvfølgelig ikke! Er det noe galt med å be Fader vår tilbake til Gud? Ikke hvis ditt hjerte er med på det og du virkelig mener de ordene du sier. Husk det at når vi ber så er Gud er langt mer interessert i å kommunisere med de som snakker fra sine hjerter enn Han er i de bestemte ord vi bruker. Filipperne 4:6-7 sier: "Ikke bli bekymret for noe, men i alt, ved bønn og begjær, med takk, presentere dine forespørsler til Gud. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal vokte deres hjerter og sinn i Jesus Kristus."

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er Herrens bønn?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries