settings icon
share icon
Spørsmål

Hva innebærer det å tale i tunger?

Svar


Den første forekomsten av det å tale i tunger skjedde på pinsedagen i Apg 2:1-4. Apostlene gikk ut og delte evangeliet med folket, talte til dem i deres eget språk: "Vi hører dem erklære underverkene av Gud i våre egne tungemål!" (Apg 2:11). Det greske ordet betyr bokstavelig oversatt "språk." Derfor er tungemålsgaven evnen til å snakker et språk med en person som ikke snakker det språket. I 1. Korinterbrev kapittel 12-14, drøfter Paul mirakuløse gaver og sa, "Nå, brødre, om jeg kommer til dere og taler i tunger, hva for godt vil jeg være for deg, med mindre jeg gir deg en åpenbaring, kunnskap, profeti eller ord undervisningsspråk? "(1. Kor 14:6). Ifølge apostelen Paulus, og i samsvar med tunger som er beskrevet i Apostlenes gjerninger, er evnen til å tale i tunger verdifull for den som hører Guds budskap i hans eller hennes eget språk, men det er ubrukelig for alle andre med mindre det er tolket/oversatt.

En person med gaven til å tolke tunger (1 Kor 12:30) kan forstå hva en med denne evnen sa, selv om han ikke forsto språket som ble talt. Tolken ville da formidle budskapet i høyttaleren for alle andre slik at alle kunne forstå. "Det er derfor alle som taler i tunger skulle be om at han kan tolke hva han sier" (1 Kor 14:13). Paulus 'konklusjon vedrørende tunger som ikke ble tolket er kraftig: "Men i menigheten vil jeg heller tale fem forståelige ord for å instruere andre enn ti tusen ord i tunger" (1 Kor 14:19).

Gjelder tungemålsgaven også i dag? Det er først Corinthians 13:08 som nevner at tungemålsgaven faktisk slutter å opphøre, selv om det henger sammen med ankomsten av det "perfekte" i 1 Kor 13:10. Noen peker på en forskjell i den spente av de greske verb som refererer til profetien og kunnskap "stans" og at tunger "være opphørt" som bevis for tunger slutter før ankomsten av den "perfekte." Mens det er mulig, er dette ikke eksplisitt klart fra teksten. Noen peker også på passasjer som Jesaja 28:11 og Joel 2:28-29 er bevis på at tungetalen var et tegn på Guds motgående dom. Først Corinthians 14:22 beskriver tunger som et "tegn for de vantro." Ifølge dette argumentet, var tungemålsgaven en advarsel til jødene at Gud skulle dømme Israel for å avvise Jesus Kristus som Messias. Derfor, når Gud faktisk skulle dømme Israel (med ødeleggelsen av Jerusalem av romerne i år 70 e.Kr.) ville tungemålsgaven ikke lenger tjener sitt formål. Mens dette synet er mulig, betyr det primære formålet med tunger ikke nødvendigvis at det skulle kreve å opphøre. Skriften hevder ikke endelig at gaven til å tale i tunger har opphørt.

Samtidig, dersom gaven til å tale i tunger var aktiv i kirken i dag, ville det bli utført i samsvar med Skriften. Det ville være et reellt og forståelig språk (1 Kor 14:10). Det ville være for det formål å formidle Guds Ord med en person av et annet språk (Apg 2:6-12). Det ville være i samsvar med kommandoen Gud gav gjennom apostelen Paulus, "Hvis noen taler i tunger så skulle to eller i høyden tre snakke, en om gangen, og noen må tolke. Hvis det ikke er noen tolk tilgjengelig så må taleren holde stille i kirken og snakke med seg selv og Gud "(1 Kor 14:27-28). Det ville også være i samsvar med 1 Kor 14:33, "For Gud er ikke forfatter av forvirring, men for fred, som i alle helliges menigheter."

Gud definitivt kan gi en person gaven til å tale i tunger for å gjøre ham eller henne å kommunisere med en person som snakker et annet språk. Den Hellige Ånd er suveren i spredningen av åndelige gaver (1 Kor 12:11). Bare tenk hvor mye mer produktiv misjonærer kan være hvis de ikke trenger å gå på språkskole, og ble umiddelbart kunne snakke til folk på deres eget språk. Men ikke Gud synes å være å gjøre dette. Tunger synes ikke å skje i dag på den måten det gjorde i det Nye Testamentet, til tross for at det ville være svært nyttig. De aller fleste av troende som hevder å øve gaven til å tale i tunger ikke gjøre det i samråd med Skriften nevnt ovenfor. Disse fakta lede til den konklusjon at tungemålsgaven har opphørt eller er minst en sjeldenhet i Guds plan for kirken i dag.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva innebærer det å tale i tunger?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries