settings icon
share icon
Spørsmål

Hva sier Bibelen om å finne et mål i livet?

Svar


Bibelen er veldig klar på hva våre mål i livet bør være. Man har i både Det gamle og Det nye testamente søkt etter, og oppdaget livets formål. Salomo, den viseste mannen som noensinne har levd, oppdaget det nytteløse i livet når det leves bare for denne verden. Han gir disse avsluttende bemerkninger i boken Forkynneren: ”Her er konklusjonen i saken: Frykt Gud og hold hans bud, for dette er hele menneskets plikt. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom, inkludert alt som er skjult; enten det er godt eller ondt” (Forkynneren 12:13-14). Solomon mener at livet handler om å ære Gud med våre tanker og liv og dermed holde hans bud, for en dag vil vi stå foran Ham i dommen. En del av våre mål i livet er å frykte Gud og adlyde ham.

En annen del av vårt formål er å se livet på denne jorden i perspektiv. I motsetning til de som har fokus på dette livet, så kong David for seg sin tilfredshet i tiden som kommer. Han sa: "Og jeg – i rettferdighet vil jeg se ansiktet ditt, når jeg våkner, vil jeg være fornøyd med å se din skikkelse" (Sal 17:15). Til David, ville fulle tilfredshet komme den dagen da han våknet (i det neste liv) både se Guds ansikt (fellesskap med Ham) og være som ham (1 Joh 3:2).

I Salme 73 så snakker Asaf om hvordan han var fristet til å misunne de ugudelige som syntes å ha noen bekymringer og bygget sine formuer på ryggen av dem de tok fordel av, men da anså han sin endelige slutt. I motsetning til hva de ettertraktet, sier han i vers 25 hva som betydde noe for ham: "Hvem har jeg i himmelen, men du og jorden har ingenting jeg ønsker foruten deg?." Til Asaf, betydde en relasjon med Gud over alt annet i livet. Uten det forholdet så har livet ingen reell hensikt.

Apostelen Paulus snakket om alt han hadde oppnådd religiøst før han ble konfrontert med den oppstandne Kristus, og han konkluderte med at alt var som en haug med gjødsel i forhold til den suverenitet det er å kjenne Kristus Jesus. I Filipperne 3:9-10 sier Paulus at han ønsker noe mer enn å kjenne Kristus og "bli funnet i Ham," å ha Hans rettferdighet og til å leve ved tro på ham, selv om det betydde lidelse og til slutt død. Paulus 'hensikt var å kjenne Kristus og oppnå rettferdighet gjennom tro på Ham, og leve i fellesskap med ham, selv når det bidrar med lidelse (2 Timoteus 3:12). Til syvende og sist så han for seg tiden da han ville være en del av "oppstandelse fra de døde."

Vårt formål i livet, som Gud opprinnelig skapte mennesket, er 1) prise Gud og nyt fellesskap med ham, 2) ha gode relasjoner med andre, 3) arbeid, og 4) har herredømme over jorden. Men så fort mennesket velger å synde så er vårt fellesskap med Gud brutt, relasjoner til andre er anstrengt, arbeid synes å være frustrerende og man sliter med å opprettholde noen form for herredømme over naturen. Bare ved å gjenopprette fellesskapet med Gud, ved troen på Jesus Kristus, kan formålet i livet bli gjenoppdaget og gjenopprettet.

Formålet med mennesket er å ære Gud og nyte ham for alltid. Vi forherliger Gud ved å frykte og adlyde ham, holde våre øyne på vårt fremtidige hjem i himmelen og kjenne ham på et nært plan. Vi nyter Gud ved å følge Hans hensikt for våre liv, noe som gjør oss i stand til å oppleve sann og varig glede – det vil si, det rike livet Han ønsker for oss.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva sier Bibelen om å finne et mål i livet?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries