settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er åndelig vekst?

Svar


Åndelig vekst den prosessen som hjelper oss å bli mer og mer lik Jesus Kristus. Når vi setter vår tro på Jesus så begynner Den Hellige Ånd å gjøre oss mer lik Ham. Åndelig vekst kan kanskje best beskrives i 2. Peter 1:3-8 som forteller oss at takket være Guds kraft så har vi "alt vi trenger" for å leve et liv i gudsfrykt – det som er selve målet for åndelig vekst. Legg merke til at det vi trenger kommer "gjennom vår kunnskap om Ham", noe som er nøkkelen til å oppnå alt vi trenger. Vår kunnskap om Ham kommer fra Hans Ord som er gitt til oss for vår oppbyggelse og vekst.

Det er to lister i Galaterbrevet 5:19-23. Vers 19-21 som lister "handlinger av kjødet." Dette er ting som identifiserte livene våre før Kristus valgte å frelse oss. Handlinger av kjøttet er de aktivitetene vi skal bekjenne, omvende oss, og med Guds hjelp, overvinne. Alt ettersom vi opplever åndelig vekst så vil færre og færre "handlinger av kjødet" være tydelige i våre liv. Den andre listen er "Åndens frukt" (vers 22-23). Dette er det som bør prege livene våre nå som vi har opplevd frelsen i Jesus Kristus. Åndelig vekst er identifisert av Åndens frukt som blir stadig mer tydelig i en troendes liv.

Når omleggingen av Frelsen finner sted så begynner vår åndelige vekst. Den Hellige Ånd bygger seg opp inni oss (John 14:16-17). Vi er nye skapninger i Kristus (2. Korintene 5:17). Den gamle naturen er erstattet med en ny (Romerne 6-7). Åndelig vekst er en livslang prosess som avhenger av vår studie og anvendelse av Guds Ord (2. Timoteus 3:16-17) og vår vandring i Ånden (Galaterbrevet 5:16-26). Når vi søker åndelig vekst, bør vi be til Gud og be om visdom innen de områdene Han ønsker oss å vokse i. Vi kan be Gud om å øke vår tro og kjennskap til Ham. Gud vil at vi skal vokse åndelig, og Han har gitt oss alt vi trenger for å oppleve åndelig vekst. Med Den Hellige Ånds hjelp, kan vi overvinne synden og bli mer og mer lik vår Frelser, Herren Jesus Kristus.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er åndelig vekst?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries