settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er agnostisisme?

Svar


Agnostisisme er den oppfatning at Guds eksistens er umulig å bevise. Ordet "agnostiker" betyr egentlig "uten kunnskap." Agnostisisme er en mer intellektuelt ærlig form for ateisme. Ateisme hevder at Gud ikke eksisterer – noe som ikke går an å bevise. Agnostisisme argumenterer for at Guds eksistens ikke kan bevises eller er ubevist, at det rett og slett er umulig å vite hvorvidt Gud eksisterer. Sånn sett kan vi si at agnostisisme er riktig. For Guds eksistens kan ikke empirisk bevises eller ikke

Bibelen forteller oss at vi må akseptere å tro at Gud eksisterer. Hebreerbrevet 11:6 sier at uten tro så ”er det umulig å behage Gud, fordi alle som kommer til Ham må tro at Han eksisterer og at Han lønner dem som oppriktig søker Ham.” Gud er ånd (Johannes 4:24), så Han kan ikke bli sett eller berøres. Med mindre Gud velger å åpenbare seg så er Han usynlig for våre sanser (Romerne 1:20). Bibelen erklærer at Guds eksistens kan ses tydelig i universet (Salme 19:1-4), sanses i naturen (Romerne 1:18-22), og bekreftes i våre egne hjerter (Salomos ordspråk 3:11).

Agnostikere er ikke villige til å ta en beslutning enten for eller mot Guds eksistens. Teister tror at Gud eksisterer. Ateister tror at Gud ikke eksisterer. Agnostikere mener at vi ikke skal tro eller ikke tro på Guds eksistens, fordi det er umulig for oss å vite det uansett.

For argumentets skyld, la oss kaste ut det klare og ubestridelige beviset for Guds eksistens. Hvis vi sier at agnostisisme og teisme er på samme bølgelengde, hva er det som er mest ”fornuftig” å tro på i forhold til muligheten for liv etter døden? Hvis Gud ikke eksisterer i det hele tatt så betyr dette at agnostikere og teister opphører å eksistere med en gang de dør. Hvis det finnes en Gud så vil både teister og agnostikere ha noen å svare til når de dør. Fra dette perspektivet så er det definitivt mer ”fornuftig” å være en teist enn en agnostiker. Hvis ingen av posisjonene kan bevises eller ikke så virker det klokt å gjøre alle anstrengelser for å grundig undersøke posisjonen som kan ha et uendelig og evig sluttresultat som er mer ønskelig.

Det er normalt å tvile. Det er mange ting i denne verden som vi ikke forstår. Ofte tviler folk på Guds eksistens fordi de ikke forstår eller er enig med de tingene Han gjør og tillater. Men som begrensede mennesker så skal vi ikke forvente å kunne forstå en uendelig Gud. Romerne 11:33-34 utbryter: "Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige er Hans dommer og Hans stier som spores ut hvem har kjent Herrens sinn? Eller som har vært Hans rådgiver? "Vi må tro på Gud ved tro og tillit til Hans veier ved tro. Gud er klar og villig til å åpenbare seg på utrolige måter til de som velger å tro på Ham. Mosebok 4:29 proklamerer: "Men hvis derfra du søker Herren din Gud, vil du finne Ham hvis du ser på Ham med hele ditt hjerte og av hele din sjel."

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er agnostisisme?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries