विवाहको बारेमा प्रश्नहरु


बाइबलले विवाहको बारेमा के भन्छ?

विवाह अन्त सम्म स्थाई बनी रहोस– यसको कुञ्जी के हो?

बाइबलले सम्बन्धविच्छेद र पुनर्विवाहको सम्बन्धमा के भन्दछ?

मैले सम्बन्धविच्छेद गरे। के मैले बाइबल अनुसार पुनर्विवाह गर्न सक्छु?

बाइबलले अन्तरजातीय विवाहको विषयमा के भन्दछ?

एक मसीह विश्वासी वैवाहिक दम्पत्तिलाई यौनमा कुन कुराहरु नगर्नु/कुन कुराहरु गर्नुको अनुमति दिदछ?

के एउटा पत्नीलाई आफ्नो पतिको अधीन रहनु पर्छ?

के जीवन साथीको हुनु जस्तो कुनै कुरा छ?


नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोश

विवाहको बारेमा प्रश्नहरु