Залбиралын талаарх асуултууд


Гэм нүгэлтний залбирал гэж юу вэ?

Яагаад залбирах вэ?

Нэг зүйлийн төлөө давтан залбирах нь хүлээн зөвшөөрөгддөг үү? Ямар нэг зүйлийн төлөө нэг л удаа залбирах хэрэгтэй юу?

Бид залбиралдаа Бурханаас хэрхэн хариу авч чадах вэ?

Есүсийн нэрээр залбирна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

Эзэний заасан залбирал гэж юу вэ? Бид үүгээр залбирах ёстой юу?

Хамтарсан залбирал чухал уу? Хамтарсан залбирал хувь хүн ганцаараа залбирсанаас илүү хүчтэй юу?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Залбиралын талаарх асуултууд