Гэрлэлтийн талаарх асуултууд


Гэрлэлтийн тухай Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Гэрлэлтээ хэвээр нь хадгалах түлхүүр юу вэ?

Салалт, хоёр дахь гэрлэлтийн талаар Библи юу гэж үздэг вэ?

Өөр үндэстэнтэй гэрлэх тухай Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Би ханиасаа салсан. Библийн дагуу дахин гэрлэх боломжтой юу?

Христэд итгэгч хүн Христэч биш хүнтэй гэрлэх эсвэл болзох нь зөв үү?

Христэч гэрлэсэн хосуудын сексийн харилцаанд зөвшөөрөгдөх, зөвшөөрөгдөхгүй байх зүйлс юу вэ?

Эхнэр хүн нөхөртөө захирагдах хэрэгтэй юу?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Гэрлэлтийн талаарх асуултууд