Амьдралын Шийдвэрийн талаарх асуултууд


Амьдралын утга учир юу вэ?

Би өөрийн амьдралдаа Бурханы хүслийг яаж мэдэх вэ?

Өрөнд орсон Христэд итгэгчдийн тухай Библи юу гэж хэлдэг вэ? Хүнээс мөнгө зээлэх, зээлүүлэх нь буруу юу?

Христитгэлтнүүд эмч рүү явах хэрэгтэй юу?

Христэд итгэгчид дасгал хийх хэрэгтэй юу? Эрүүл мэндийн талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Шүүхдэх, заргалдах талаар Библи юу хэлдэг вэ?

Христэд итгэгч цэрэгт татагдах, армид хамрагдах талаар Библи юу гэж хэлдэг вэ?

Амьдралын зорилгоо хэрхэн олж авах тухай Библи юу гэж хэлдэг вэ?


Монгол хэл дээрх сайт руу буцах
Амьдралын Шийдвэрийн талаарх асуултууд