settings icon
share icon
Întrebare

Ai viață veșnică?

Răspuns


Biblia prezintă o cale clară spre viața veșnică. Înainte de toate, trebuie să recunoaștem că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu: “Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu” (Romani 3:23). Cu toții am făcut lucruri care Îi displac lui Dumnezeu, lucruri care ne fac să merităm pedeapsa. Întrucât toate păcatele noastre sunt, până la urmă, împotriva unui Dumnezeu veșnic, numai o pedeapsă veșnică este suficientă. „Căci, plata păcatului este moartea, dar darul fără de plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).

Totuși, Isus Hristos, Cel fără de păcat (1 Petru 2:22), veșnicul Fiu al lui Dumnezeu a devenit om (Ioan 1:1,14) și a murit pentru a plăti pedeapsa noastră. “Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Isus Hristos a murit pe cruce (Ioan 19:31-42), luând asupra lui pedeapsa pe care noi o meritam (2 Corinteni 5:21). Trei zile mai târziu, El a înviat din morți (1 Corinteni 15:1-4), dovedind victoria Sa asupra păcatului și morții. “În îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morți” (1 Petru 1:3).

Prin credință, trebuie să ne schimbăm gândirea față de Hristos – cine este El, ce a făcut și de ce – pentru mântuire (Faptele Apostolilor 3:19). Dacă ne punem credința în El, încrezându-ne în moartea Sa pe cruce pentru păcatele noastre, vom fi iertați și vom primi promisiunea vieții veșnice în ceruri. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16). “Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit” (Romani 10:9). Doar credința în lucrarea completă al lui Hristos de pe cruce este singura cale adevărată spre viața veșnică. “Căci prin har a-ți fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni” (Efeseni 2:8-9).

Dacă vrei să-L accepți pe Isus ca Mântuitor, iată un exemplu de rugăciune. Ține minte, spunând această rugăciune sau oricare alta nu te va salva. Doar credința în Hristos poate să vă salveze de păcat. Această rugăciune, este un simplu mod de a-ți exprima credința în Dumnezeu și de a-I mulțumi pentru că ți-a asigurat salvarea. “Doamne, știu că am păcătuit împotriva Ta și merit pedeapsa. Dar Isus Hristos a luat pedeapsa pe care eu o meritam, astfel ca prin credința în El să pot fi iertat. Îmi pun încrederea în tine pentru salvare. Îți mulțumesc pentru harul și iertarea Ta minunată – cadoul vieții veșnice! Amin!”

Ai luat decizia de a-L urma pe Isus din cauza celor citite aici? Dacă da, faceți clic pe butonul de mai jos “Astăzi l-am acceptat pe Hristos”.

EnglishReveniți la pagina principală moldovenească

Ai viață veșnică?
© Copyright Got Questions Ministries