settings icon
share icon
Întrebare

Cine este Isus Hristos?

Răspuns


În comparație cu întrebarea „Există Dumnezeu?” întrebarea dacă a existat Iisus Hristos este pusă de relativ puțini oameni. Cei mai mulți acceptă faptul că Isus a fost cu adevărat un om care a trăit în Israel acum 2.000 de ani. Dezbaterea începe cu discutarea identității depline a lui Isus. Aproape fiecare religie majoră învață că Isus a fost un profet, un învățător bun sau un om evlavios. Dar Biblia ne spune că, Isus a fost infinit mai mult decât un profet, un învățător bun sau un om evlavios.

C.S. Lewis în cartea sa Mere Christianity scrie următoarele: „Încerc aici să împiedic pe cineva să spună cu adevărat cel mai prostesc lucru pe care oamenii îl spun adesea despre El [Isus Hristos]: „Sunt gata să-L accept pe Isus ca un mare profesor moral, dar nu accept pretinderea Sa de a fi Dumnezeu.” Acesta este un lucru pe care nu trebuie să-l spunem. Un om care a fost doar un om și a spus genul de lucruri pe care Isus le-a spus nu ar fi un mare profesor moral. Ori ar fi un nebun - la un nivel cu un om care spune că este un ou braconat - sau altfel ar fi Diavolul iadului. Trebuie să faci alegerea ta. Fie acest om a fost și este Fiul lui Dumnezeu, fie un nebun sau ceva mai rău. Îl poți închide ca pe un prost, îl poți scuipa și ucide ca un demon; sau poți cădea la picioarele lui și-l poți numi Domn și Dumnezeu. Dar să nu venim cu nici o aberație în încercarea de a ne împăca cu ideea că este un mare profesor uman. El nu a lăsat această opțiune deschisă pentru noi. El nu a intenționat asta” (Macmillan, 1952, p. 55–56).

Deci, cine a pretins Isus a fi? Cine spune Biblia că El este? Întâi de toate, El este Dumnezeu în trup. Isus a spus în Ioan 10:30, ”Eu și Tatăl una suntem”. La prima vedere, aceasta s-ar putea să nu pară a fi o pretenție de a fi Dumnezeu. Cu toate acestea, priviți la reacția evreilor după declarația Sa. Au încercat să-L ucidă cu pietre „pentru blasfemie, pentru că tu, un simplu om, pretinzi că ești Dumnezeu” (Ioan 10:33). Evreii au înțeles afirmația lui Isus ca o pretenție de a fi Dumnezeu. În versetele următoare, Isus nu corectează niciodată evreii și nici nu încearcă să clarifice afirmația Sa. El nu spune niciodată, ”Nu am pretins că sunt Dumnezeu”. Când Isus a spus, ”Eu și Tatăl una suntem” (Ioan 10:30), El pretindea cu adevărat egalitatea cu Dumnezeu.

În Ioan 8:58 Isus Își atribuie pre-existența, un atribut al lui Dumnezeu: „Adevărat, adevărat vă spun că, mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu” ca răspuns la afirmația Sa, evreii din nou au luat pietre ca să arunce în El (Ioan 8:59). Atribuindu-și pre-existența, Isus și-a aplicat un nume pentru Dumnezeu - EU SUNT (vezi Exodul 3:14). Evreii au respins identitatea lui Isus ca Dumnezeu Întrupat, dar ei au înțeles cu exactitate ce spunea El.

Alte indicii biblice despre faptul că Isus este Dumnezeu în trup sunt Ioan 1:1, care spune că, „Cuvântul era Dumnezeu”, în pereche cu Ioan 1:14, care spune, „Cuvântul s-a făcut trup”. Ucenicul Toma s-a adresat lui Isus: „Domnul și Dumnezeul meu” (Ioan 20:28), Isus nu la corectat. Apostolul Pavel îl descrie pe Isus ca ”marele nostru Dumnezeu și Salvator, Isus Hristos” (Tit 2:13). Apostolul Petru spune același lucru, numindu-l pe Isus „Dumnezeul și Salvatorul nostru” (2 Petru 1:1).

Dumnezeu Tatăl, la fel mărturisește despre identitatea lui Isus: „Pe când Fiului I-a zis, “Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci, toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate” (Evrei 1: 8; cf. Psalmul 45: 6). Profețiile Vechiului Testament, precum Isaia 9:6, vorbește despre dumnezeirea lui Hristos: “Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii” (subliniere adăugată).

De ce este atât de importantă întrebarea despre identitatea lui Isus? De ce contează dacă Isus este Dumnezeu? Câteva motive:

• După cum a subliniat C. S. Lewis, dacă Isus nu este Dumnezeu, atunci Isus este cel mai rău dintre mincinoși și nedemn de încredere din toate punctele de vedere.

• Dacă Isus nu este Dumnezeu, atunci și apostolii ar fi fost mincinoși.

• Isus a trebuit să fie Dumnezeu, deoarece lui Mesia i s-a promis că va fi „Sfântul” (Psalmul 16:5, NASB). Întrucât nimeni de pe pământ nu este fără prihană înaintea lui Dumnezeu (Psalmul 53:1; 143:2), Dumnezeu Însuși a trebuit să intre în lume ca om.

• Dacă Isus nu este Dumnezeu, moartea Sa ar fi fost insuficientă pentru a plăti pedeapsa pentru toate păcatele lumii (1 Ioan 2:2). Numai Dumnezeu Însuși ar putea oferi un sacrificiu infinit și veșnic valoros (Romani 5:8; 2 Corinteni 5:21).

• Dumnezeu este singurul Salvator (Osea 13:4; cf. 1 Timotei 2:3). Dacă Isus trebuie să fie Salvatorul, atunci El trebuie să fie Dumnezeu.

Isus trebuia să fie ambele, și Dumnezeu și om. Ca Dumnezeu, Isus ar putea satisface mânia lui Dumnezeu. Ca om, Isus avea capacitatea de a muri. Ca Dumnezeu-om, Isus este mijlocitorul perfect între cer și pământ (1 Timotei 2:5). Mântuirea este posibilă numai prin credința în Isus Hristos. După cum a declarat El, “Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine” (Ioan 14:6).

EnglishReveniți la pagina principală moldovenească

Cine este Isus Hristos?
© Copyright Got Questions Ministries