settings icon
share icon
Întrebare

Există viață după moarte?

Răspuns


Iov, vorbind din neajutorare, o întrebat: „Dacă un om moare, oare va mai trăi?” (Iov 14:14, ESV). Toți am fost provocați de această întrebare. Există viață după moarte? Și se întâmplă cu noi după moarte? Pur și simplu încetăm să existe? Este moartea o ușă rotativă de plecare și întoarcere pe pământ? Toată lumea merge în același loc după moarte sau mergem în locuri diferite? Există cu adevărat un cer și un iad?

Biblia ne spune că, da, există viață după moarte. Această lume nu este totul și omenirea o fost făcută pentru ceva mai mult. La moarte, corpul încetează să funcționeze și începe procesul de întoarcere la pământ, dar partea spirituală a omului trăiește în continuare: „Și țărâna se întoarși de unde o venit, și sufletul se întoarși la Dumnezău, care l-o dat” (Eclesiastul 12:7; cf. Psalmul 146:4).

Celor care sînt răscumpărați și au păcatul iertat, Dumnezău le dă viața veșnică, o existență atât de glorioasă încât „ochiu n-a văzut, urechea n-a auzit și în inima omului n-a nimerit Și are Dumnezău pregătit pentru cei care Îl iubesc” (1 Corinteni 2:9, NLT). Această viață veșnică este legată inseparabil de Persoana lui Isus Hristos: „Și asta-i viața veșnică, să Te cunoști pe Tine, singurul Dumnezău adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). În rugăciunea lui Isus în această pasaj, El echivalează „viața veșnică” cu cunoașterea lui Dumnezău și o Fiului. „Cel care are Fiul are viața” (1 Ioan 5:12).

Iisus Hristos, Dumnezău întrupat, o venit pe pământ să plătească pentru păcatele noastre și să ne dea darul vieții eterne: „Dar El o fost rănit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru nelegiuirile noastre; pedeapsa care ne dă pacea o căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5). La trei zile după Și o fost răstignit, Iisus o demonstrat că o învins moartea ridicându-se din mormânt - El este viața personificată (Ioan 11:25) și dovada supremă că există viață după moarte.

Învierea lui Hristos-i un eveniment bine-documentat. Apostolul Paul o invitat lumea să întrebe celor peste 500 de martori oculari care l-au văzut pe Isus după înviere (1 Corinteni 15:6). Toți puteau spune că Isus e viu și că-i viață după moarte.

Învierea lui Hristos, care ne dă speranța sigură o vieții după moarte, e piatra de temelie o credinței creștine (1 Corinteni 15:12-19). Din pricina faptului că Hristos o fost înviat din morți, avem încredere că și noi vom fi înviați. Cum le-a zis Isus ucenicilor Săi: "Că Eu trăiesc, veți trăi și voi" (Ioan 14:19). Hristos o fost primul dintr-o mare recoltă o celor care vor fi înviați la viață din nou (1 Corinteni 15:23). Cum Dumnezău o ridicat trupul lui Isus, așa vor fi ridicate și trupurile noastre la revenirea lui Isus (1 Corinteni 6:14).

Viața după moarte nu înseamnă că toți vor merge în rai. Oamenii vor continua să existe după moartea lor, și va fi o înviere, dar Dumnezău face o distincție între învierea celor drepți (cei care-s în Hristos) și o nedrepților (cei care mor în păcatul lor): "Mulțimile care dorm în țărână se vor trezi: unii la viața veșnică, alții la rușine și dispreț veșnic" (Daniel 12:2). Paul o spus așa: "Va fi o înviere o celor drepți și o celor nedrepți" (Faptele Apostolilor 24:15).

Fiecare om trebe să facă o alegere-n viața asta, o alegere care o să-i hotărască destinația eternă. E hotărât că mori o dată și după, vine judecata (Evrei 9:27). Cei care s-au făcut drepți prin credința în Hristos o să meargă în viața veșnică în rai, iar cei care au respins Hristos ca Mântuitor o să meargă la pedeapsa veșnică în iad (Matei 25:46). Iadul, ca și raiul, e un loc real. E un loc unde cei nedrepți o să simtă mânia veșnică și eternă o lui Dumnezău. Iadul e descris ca un lac de foc unde locuitorii o să fie chinuiți zi și noapte în veci și veci (Apocalipsa 20:10). În iad o să fie plânset și scrâșnet de dinți, care indică o durere și o mânie intense (Matei 13:42).

Dumnezău nu se bucură de moartea celor răi, ci vrea să se întoarcă de la căile lor rele, ca să poată trăi (Ezechiel 33:11). Dar nu ne-o să ne forțeze să ne supunem; dacă alegem să respingem pe Cristos, singurul și adevăratul Mântuitor, respingem cerul Și l-a pregătit, și o să trăim în mod etern despărțiți de El. Viața pe pământ e o pregătire pentru ceea Și urmează. Credința în Cristos ne pregătește pentru viața de după moarte: „Cine crede în [Fiul lui Dumnezău] nu e osândit, dar cine nu crede, e deja osândit că nu o crezut în numele Fiului lui Dumnezău, singurul născut” (Ioan 3:18).

Toți o să simțim viața de după moarte într-un fel sau altul. Pentru cei Și cred în Cristos, viața de după moarte e viața veșnică în rai cu Dumnezău. Pentru cei Și nu cred, viața de după moarte e eternitatea în lacul de foc. Cum putem primi viața veșnică și să evităm iadul? Există doar o singură cale - prin credința în Isus Cristos. Isus o zis: „Eu sînt învierea și viața. Cine crede în Mine o să trăiască, chiar dacă moare; și orișine trăiește și crede în Mine nu o să moară niciodată” (Ioan 11:25–26).

Cadoul gratis al vieții eterne e pentru toți. "Oricine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine respinge pe Fiul, nu o să vadă viața, ci mânia lui Dumnezău rămâne peste el" (Ioan 3:36). Nu ne va fi oferită ocazia să acceptăm darul mântuirii după moarte. Destinația noastră eternă este determinată în timpul vieții noastre pământești prin acceptarea sau respingerea lui Isus Hristos. "Vă spun, acum este timpul bun al lui Dumnezău, acum este ziua mântuirii" (2 Corinteni 6:2). Dacă ne încredem în moartea lui Isus Hristos ca plată completă pentru păcatul nostru și credem în învierea Lui din morți, suntem garantați de viață veșnică după moarte, în slavă (1 Petru 1:3-5).

Ai luat decizia de a-L urma pe Isus din cauza celor citite aici? Dacă da, faceți clic pe butonul de mai jos “Astăzi l-am acceptat pe Hristos”.

EnglishReveniți la pagina principală moldovenească

Există viață după moarte?
© Copyright Got Questions Ministries