settings icon
share icon
Întrebare

Este Isus Dumnezeu? A pretins Isus vreodată că este Dumnezeu?

Răspuns


Unii care contestă că Isus este Dumnezeu, pretind că Isus nu a spus niciodată că El este Dumnezeu. Este adevărat că Biblia nu-l înregistrează niciodată pe Isus spunând cuvintele exacte: „Eu sunt Dumnezeu”. Acest lucru nu înseamnă, că Isus nu a pretins niciodată a fi Dumnezeu.

Este Isus Dumnezeu? – Isus a pretins că este Dumnezeu.

Luați ca exemplu, cuvintele lui Isus din Ioan 10:30, „Eu și Tatăl una suntem.” Nu trebuie decât să privim la reacția evreilor în urma afirmației Sale pentru a ști că El pretindea că este Dumnezeu. Au încercat să-L ucidă cu pietre tocmai din acest motiv: “Tu, un simplu om, pretinzi că ești Dumnezeu” (Ioan 10:33, accentuarea adăugată). Evreii au înțeles exact ceea ce pretindea Isus - dumnezeire. Când Isus a declarat: ”Eu și Tatăl una suntem”, El spunea că El și Tatăl sunt de o aceeași natură și esență. Ioan 8:58 este un alt exemplu. Isus a declarat: „Vă spun adevărul ... înainte să se nască Avraam, eu sunt!” Aceasta este o referință înapoi la Exod 3:14 când Dumnezeu S-a descoperit pe Sine ca „EU SUNT”. Evreii care au auzit această afirmație au răspuns ridicând pietre pentru a-L ucide pentru blasfemie, așa cum a poruncit Legea mozaică (Levitic 24:16).

Este Isus Dumnezeu? – Urmașii Săi au declarat că este Dumnezeu.

Ioan repetă conceptul dumnezeirii lui Isus: “Cuvântul [Isus] era Dumnezeu” și „Cuvântul s-a făcut trup” (Ioan 1:1,14). Aceste versete indică clar că Isus este Dumnezeu în trup. Faptele Apostolilor 20:28 ne spune: ”Păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu Însuși sângele Său.” Cine a câștigat biserica cu propriul Său sânge? Isus Hristos. Și același verset declară că Dumnezeu și-a câștigat biserica cu propriul Său sânge. Prin urmare, Isus este Dumnezeu.

Ucenicul Toma a declarat despre Isus: „Domnul și Dumnezeul meu” (Ioan 20:28). Isus nu îl corectează. Tit 2:13 ne încurajează să așteptăm venirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos (vezi și 2 Petru 1:1). În Evrei 1:8, Tatăl declară despre Isus: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate.” Tatăl se referă la Isus ca Dumnezeu, însemnând că Isus este cu adevărat Dumnezeu.

În Apocalipsa, un înger l-a instruit pe apostolul Ioan să se închine numai lui Dumnezeu (Apocalipsa 19:10). De mai multe ori în Scriptură Isus primește închinare (Matei 2:11; 14:33; 28:9,17; Luca 24:52; Ioan 9:38). El nu mustră niciodată oamenii pentru că I s-au închinat. Dacă Isus nu ar fi fost Dumnezeu, El ar fi spus oamenilor să nu I se închine, așa cum a făcut îngerul din Apocalipsa. Pe lângă acestea, există multe alte pasaje din Scriptură care susțin că Isus este Dumnezeu.

Este Isus Dumnezeu? – Motivul pentru care Isus trebuie să fie Dumnezeu.

Cel mai important motiv pentru care Isus trebuie să fie Dumnezeu este că, dacă El nu este Dumnezeu, moartea Sa nu ar fi fost suficientă pentru a plăti pedeapsa pentru păcatele lumii (1 Ioan 2:2). O ființă creată, care ar fi Isus dacă nu ar fi Dumnezeu, nu ar putea plăti pedeapsa infinită necesară pentru păcat împotriva unui Dumnezeu infinit. Numai Dumnezeu ar putea plăti o pedeapsă atât de infinită. Numai Dumnezeu ar putea lua păcatele lumii (2 Corinteni 5:21), muriți și înviați, adeverind victoria Lui asupra păcatului și a morții.

Este Isus Dumnezeu? Da. Isus S-a declarat pe Sine Dumnezeu. Urmașii săi L-au crezut că este Dumnezeu. Oferirea mântuirii este valabilă doar dacă Isus este Dumnezeu. Isus este Dumnezeu întrupat, Alfa și Omega veșnice (Apocalipsa 1:8; 22:13) și Dumnezeu Mântuitorul nostru (2 Petru 1:1).

EnglishReveniți la pagina principală moldovenească

Este Isus Dumnezeu? A pretins Isus vreodată că este Dumnezeu?
© Copyright Got Questions Ministries