settings icon
share icon
Întrebare

Și-s atributele lui Dumnezău? Ce fel-i Dumnezău?

Răspuns


Vești bune, în timp ce încercăm să răspundem la întrebare asta, îs multe lucrruri cărora le putem afla despre Dumnezău! Cei care examiniază această explicație ar putea găsi util să o citească întreagă mai întâi și apoi să cerceteze anumite pasaje din Biblie pentru a clarifica lucrurile. Referințele la Scriptură îs de trebuință, ca fără autoritatea Bibliei, colecția asta de cuvinte ar fi la fel de bună ca opinia omului; care singur deseori nu întelege corect despre Dumnezău (Iov 42:7). Să zicem că e important să încercăm să întelegem cum e Dumnezău e o mare subestimare! Lipsa asta de înțelegere poate duce la crearea, urmărirea și închinarea la idoli false, în opozitie cu voia Lui (Exod 20:3-5).

Putem cunoaște doar ce Dumnezău a dezvăluit. Unul dintre atributele lui Dumnezău-i că-i Lumină, ceea ce înseamnă că ne poate arăta cine-i El (Isaia 60:19, Iacov 1:17). Faptul că Dumnezău s-a dezvăluit nouă nu-i de ignorat, căci nu vrem să fim refuzați la intrarea în odihna Lui (Evrei 4:1). Creația, Biblia, și Cuvântul făcut trup (Isus Hristos) ne ajută să-l cunoaștem pe Dumnezău.

Să începem prin a înțelege că Dumnezău ne-a creat, că noi facem parte din creația lui (Facerea 1:1, Psalmul 24:1). Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezău, și stăpânește peste creație (Facerea 1:26-28). Creația-i stricată din cauza căderii, dar ne dă o idee despre lucrările Lui (Facerea 3:17-18; Romani 1:19-20). Privind la mărimea, complexitatea, frumusețea și ordinea creației, putem simți grozăvia lui Dumnezău.

Citind prin unele dintre numele lui Dumnezău ne poate ajuta să-l înțelegem mai bine. Acestea sînt:

Elohim - Cel puternic, divin (Facerea 1:1)
Adonai - Domnul, indicând o relație de stăpân și servitor (Ieșirea 4:10,13)
El Elyon - Cel mai înalt, cel mai puternic (Facerea 14:20)
El Roi - Cel puternic care vede (Facerea 16:13)
El Shaddai - Dumnezău Atotputernic (Facerea 17:1)
El Olam - Dumnezău veșnic (Isaia 40:28)
Yahweh - DOMNUL "Eu Sînt", ceea ce înseamnă Dumnezăul veșnic și auto-existent (Ieșirea 3:13,14).

O să continuăm prin examinarea mai multor atribute ale lui Dumnezău; Dumnezău e veșnic, adică n-a avut început și existența Lui nu o să aibă niciodată un sfârșit. El e nemuritor, infinit (Deuteronomul 33:27; Psalmul 90:2; 1 Timotei 1:17). Dumnezău e imuabil, adică e neschimbător; asta înseamnă că Dumnezău e absolut de încredere și demn de încredere (Maleahi 3:6; Numeri 23:19; Psalmul 102:26,27). Dumnezău e incomparabil, adică nu există nimeni ca El în fapte sau ființă; El e neegalat și perfect (2 Samuel 7:22; Psalmul 86:8; Isaia 40:25; Matei 5:48). Dumnezău e inexplicabil, adică e de neînțeles, imposibil de înțeles în întregime (Isaia 40:28; Psalmul 145:3; Romani 11:33,34).

Dumnezău e drept, adică nu face deosebiri de persoane în sensul de favoritism (Deuteronom 32:4; Psalmul 18:30). Dumnezău e omnipotent, adică e atotputernic; El poate face orice îi place, dar acțiunile Sale vor fi întotdeauna în acord cu restul caracterului Său (Apocalipsa 19:6; Ieremia 32:17,27). Dumnezău e omniprezent, adică e prezent pretutindeni; asta nu înseamnă că Dumnezău e totul (Psalmul 139:7-13; Ieremia 23:23). Dumnezău e omniscient, adică El cunoaște trecutul, prezentul și viitorul, chiar și ceea ce gândim în orice moment; pentru că El știe totul, justiția Lui o să fie întotdeauna administrată corect (Psalmul 139:1-5; Proverbele 5:21).

Dumnezău este unu, asta înseamnă că nu sînt alții și doar El poate să satisfacă nevoile și dorințele inimii noastre, și numai Lui trebuie să ne închinăm și să-I fim devotați (Deuteronom 6:4). Dumnezău este drept, ceea ce înseamnă că nu poate și nu va trece cu vederea păcatele; datorită dreptății Sale, pentru ca păcatele noastre să fie iertate, Isus a trebuit să treacă prin judecata lui Dumnezău (Exodul 9:27; Matei 27:45-46; Romani 3:21-26).

Dumnezău este stăpân absolut, ceea ce înseamnă că El este cel mai înalt; toată creația Lui la un loc, fie că o știe sau nu, nu poate împiedica scopurile Sale (Psalmul 93:1; 95:3; Ieremia 23:20). Dumnezău este spirit, ceea ce înseamnă că nu poate fi văzut (Ioan 1:18; 4:24). Dumnezău este o Treime, ceea ce înseamnă că este trei persoane într-una, cu aceeași substanță, putere și glorie egală. Observați că în primul pasaj scriptural citat, 'numele' este singular, chiar dacă se referă la trei Persoane distincte - „Tatăl, Fiul, Spiritul Sfânt” (Matei 28:19; Marcu 1:9-11). Dumnezău este adevăr, ceea ce înseamnă că este consecvent cu El însuși, nu poate fi corupt și nu poate minți (Psalmul 117:2; 1 Samuel 15:29).

Dumnezău este sfânt, ceea ce înseamnă că este separat de orice murdărie morală și se opune acestuia. Dumnezău vede toată răutatea și Se mânie pe ea; focul este adesea menționat în scriptură împreună cu sfințenia. Dumnezău este numit un foc mistuitor (Isaia 6:3; Habacuc 1:13; Exodul 3:2,4,5; Evrei 12:29). Dumnezău este plin de har - acest lucru include bunătatea, amabilitatea, mila și dragostea Sa - care sînt cuvinte care oferă nuanțe de înțelegere asupra bunătății Sale. Dacă nu ar fi fost harul lui Dumnezău, ar părea că celelalte atribute ale Sale ne-ar exclude de la El. Din fericire, acest lucru nu este cazul, deoarece El dorește să ne cunoască personal pe fiecare dintre noi (Exodul 34:6; Psalmul 31:19; 1 Petru 1:3; Ioan 3:16; Ioan 17:3).

Asta a fost doar o simplă încercare de a răspunde la o întrebare de dimensiuni divine. Vă încurajăm să continuați să-l căutați pe El cu multă hotărâre (Ieremia 29:13).

EnglishReveniți la pagina principală moldovenească

Și-s atributele lui Dumnezău? Ce fel-i Dumnezău?
© Copyright Got Questions Ministries