settings icon
share icon
Întrebare

Și-i aia Rugăciunea Păcătosului?

Răspuns


Rugăciunea Păcătosului-i o rugăciune pe care un om o rostește la Dumnezău când înțelege că-i un păcătos și are nevoie de un Mântuitor. Zicerea Rugăciunii Păcătosului de una singură nu-i face nimic. Rugăciunea Păcătosului-i eficientă numai dacă-i cu adevărat ceea ce un om știe, înțelege și crede despre păcatul său și nevoia lui de mântuire.

Prima parte o Rugăciunii Păcătosului-i înțelegerea faptului că toți suntem păcătoși. Romani 3:10 proclamă: "Cum-i scris: Nu-i nimeni drept, nici unu." Biblia spune clar că toți am păcătuit. Suntem toți păcătoși și avem nevoie de milă și iertare de la Dumnezău (Tit 3:5-7). Din cauza păcatului nostru, merităm pedeapsa veșnică (Mat 25:46). Rugăciunea Păcătosului-i o cerere pentru har în loc de judecată. Este o rugăciune pentru milă în loc de mânie.

A doua parte o Rugăciunii Păcătosului-i cunoașterea faptului că Dumnezău o făcut ceva să ne ajute din starea noastră pierdută și păcătoasă. Dumnezău o devenit om în Persoana lui Isus Hristos (Ioan 1:1,14). Isus ne-a învățat adevărul despre Dumnezău și o trăit o viață perfect dreaptă și fără păcat (Ioan 8:46; 2 Cor 5:21). Apoi, Isus o murit pe cruce în locul nostru, luând pedeapsa pe care-o meritam (Rom 5:8). Isus o înviat din morți pentru a-și dovedi victoria asupra păcatului, morții și iadului (Col 2:15; 1 Cor capitolul 15). Datorită tuturor acestor lucruri, putem avea păcatele iertate și ne poate fi promis un cămin veșnic în Ceruri - dacă ne bazăm pe Isus Hristos. Tot ce trebuie să facem-i să credem că El o murit în locul nostru și o înviat din morți (Rom 10:9-10). Tot ce-i trebe să facem e să credem că El o murit în locu nostru și o înviat din morți (Romani 10:9-10). Noi putem fi mântuiți prin haru singur, prin credința singură, în Isus Hristos singur. Efeseni 2:8 declară: "Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și asta nu vine de la voi, șî este daru lui Dumnezău."

Să rostim rugăciunea păcătosului e doar o modalitate de a declara lui Dumnezău că ne bazăm pe Isus Hristos ca Mântuitorul nostru. Nu există cuvinte "magice" care să ducă la mântuire. Numai credința în moartea și învierea lui Isus ne poate salva. Dacă înțelegeți că sunteți un păcătos și aveți nevoie de mântuire prin Isus Hristos, iată o rugăciune o păcătosului pe care o puteți rosti lui Dumnezău: "Doamne, știu că-s un păcătos. Știu că merit consecințele păcatului meu. Cu toate astea, mă bazez pe Isus Hristos ca Mântuitorul meu. Cred că moartea și învierea Lui mi-au adus iertarea. Încred în Isus și numai în Isus ca Domn și Mântuitor personal. Mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai salvat și m-ai iertat! Amin!"

Ai luat decizia de a-L urma pe Isus din cauza celor citite aici? Dacă da, faceți clic pe butonul de mai jos “Astăzi l-am acceptat pe Hristos”.

EnglishReveniți la pagina principală moldovenească

Și-i aia Rugăciunea Păcătosului?
© Copyright Got Questions Ministries