settings icon
share icon
Întrebare

Isus-i singura cale spre Rai?

Răspuns


Da, Isus-i singura cale spre Rai. O afirmație ca asta poate să-i confuzeze, să-i uimească sau să-i ofenseze pe unii, dar-i adevăr totuși. Biblia ne-nvață că nu-i alt mod de o fi salvat decât prin Isus Hristos. Isus însuși spune în Ioan 14:6: "Eu-s Calea, Adevărul șî Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine." El nu-i o cale ca multe altele, ci-i Calea unică șî singura. Nimeni, indiferent de renume, realizări, cunoștințe speciale sau sfințenie personală, nu poate veni la Tatăl decât prin Isus.

Isus-i singura Calea spre Rai din mai multe motive. Isus o fost ales de Dumnezău să șie Mântuitorul (1 Petru 2:4). Isus-i singurul care o coborât din cer șî s-a întors înapoi (Ioan 3:13). El-i singurul care o trăit o viață umană perfectă (Evrei 4:15). El-i singura jertfă pentru păcat (1 Ioan 2:2; Evrei 10:26). El singur o îndeplinit Legea șî Profeții (Matei 5:17). El-i singurul om care o învins moartea pentru totdeauna (Evrei 2:14-15). El-i singurul Mediator între Dumnezău șî om (1 Timotei 2:5). El-i singurul om pe care Dumnezău l-a înălțat la cel mai înalt loc (Filipeni 2:9).

Isus o vorbit despre Sine ca șiind singura Calea spre Rai șî în alte locuri în afară de Ioan 14:6. El S-a prezentat pe Sine ca obiectul credinței în Matei 7:21-27. El o spus că cuvintele Sale sînt viața (Ioan 6:63). El o promis că cei ce cred în El vor avea viața veșnică (Ioan 3:14-15). El-i poarta oilor (Ioan 10:7); pâinea vieții (Ioan 6:35); șî învierea (Ioan 11:25). Nimeni altul nu poate revendica acele titluri în mod drept.

Predicarea apostolilor s-a axat pe moartea șî învierea Domnului Isus. Petru, vorbind în fața Sanhedrinului, o proclamat clar că Isus este singura cale spre cer: „Și în nimeni altul nu este mântuire, căci sub cer nu s-a dat oamenilor niciun alt nume, prin care trebuie să fim mântuiți” (Faptele Apostolilor 4:12). Pavel, vorbind în sinagogă la Antiohia, L-a evidențiat pe Isus ca Mântuitor: „Să știti, fraților, că prin Isus vi se vesteste iertarea păcatelor; șî prin El, oricine crede, este socotit neprihănit” (Faptele Apostolilor 13:38-39). Ioan, scriind întregii biserici, specifică numele lui Cristos ca bază o iertării noastre: „Vă scriu vouă, copilașilor, pentru că v-au fost iertate păcatele, prin numele Lui” (1 Ioan 2:12). Nimeni altul decât Isus nu poate ierta păcatul.

Viața eternă în cer este posibilă numai prin Cristos. Isus o rugat, „Și asta-i viața veșnică: să Te cunoaștem pe Tine, singurul Dumnezău adevărat, șî pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). Ca să primim darul gratuit al mântuirii lui Dumnezău, trebuie să ne uităm la Isus șî numai la Isus. Trebuie să avem încredere în moartea lui Isus pe cruce ca plată pentru păcatul nostru șî în învierea Lui. „Și neprihănirea lui Dumnezău e prin credință în Isus Hristos, pentru toți șî peste toți cei ce cred” (Romani 3:22).

La un moment dat în lucrarea lui Isus, mulți din mulțime și-au întors spatele șî au plecat în căutarea altui mântuitor. Isus i-a întrebat pe cei doisprezăși: „Vreți oare să plecați șî voi?” (Ioan 6:67). Răspunsul lui Petru e exact: „Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice, șî noi am crezut șî am cunoscut că Tu ești Sfântul lui Dumnezău” (Ioan 6:68-69). Să împărtășim cu toții credința lui Petru că viața eternă e posibilă numai în Isus Hristos.

Ai luat decizia de a-L urma pe Isus din cauza celor citite aici? Dacă da, faceți clic pe butonul de mai jos “Astăzi l-am acceptat pe Hristos”.

EnglishReveniți la pagina principală moldovenească

Isus-i singura cale spre Rai?
© Copyright Got Questions Ministries