settings icon
share icon
Întrebare

Și înseamnă să fii un creștin născut din nou?

Răspuns


Și înseamnă să fii un creștin născut din nou? Pasajul clasic din Biblie care răspunde la această întrebare-i Ioan 3:1-21. Domnu Iisus Hristos vorbește cu Nicodim, un fariseu proeminent și membru al Sanhedrinului (organul de conducere al evreilor). Nicodim a venit la Iisus noaptea cu câteva întrebări.

Pe măsură Și Iisus vorbea cu Nicodim, a zis: „Adevărat, adevărat îți spun, nimeni nu poate vedea Împărăția lui Dumnezău, dacă nu se naște din nou”. „Cum poate un om să se nască când este bătrân?”, a întrebat Nicodim. „Sigur că nu poate intra a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască din nou!”, a răspuns Iisus: „Adevărat, adevărat îți spun, nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezău, dacă nu se naște din apă și din Spirit. Carnea naște carne, dar Duhul naște duh. Nu trebuie să fii surprins de faptul că îți spun: «Trebuie să te naști din nou»” (Ioan 3:3-7).

Exprisarea "născut din nou" înseamnă literar "născut din sus". Nicodim avea o nevoie reală. Trebuia să aibă o schimbare în inima lui - o transformare spirituală. Nașterea nouă, a fi născut din nou, este un act al lui Dumnezău prin care viața veșnică este împărtășită persoanei care crede (2 Corinteni 5:17; Titus 3:5; 1 Petru 1:3; 1 Ioan 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4, 18). Ioan 1:12, 13 indică faptul că a fi "născut din nou" înseamnă, de asemenea, ideea de a deveni "copii ai lui Dumnezău" prin încrederea în numele lui Isus Hristos.

Întrebarea logică este: "Și trebuie o persoană să fie născută din nou?" Apostolul Pavel, în Efeseni 2:1, spune: "Și pe voi, care erați morți prin greșeli și prin păcatele voastre". (NKJV). În scrisoarea către romani, el o scris: "Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezău" (Romani 3:23). Păcătoșii sunt "morți" spiritual; când primesc viața spirituală prin credință în Hristos, Biblia compară asta cu o nouă naștere. Doar cei care se nasc din nou își primesc iertarea păcatelor și au o relație cu Dumnezău.

Cum se întîmplă asta? Efeseni 2:8-9 afirmă: „Căci prin har ai fost mîntuiți, prin credință; și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezău; nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni”. Cînd cineva este mîntuit, el sau ea este născut din nou, spiritual reînnoit și devine un copil al lui Dumnezău prin dreptul de naștere nouă. Încrederea în Isus Hristos, Cel care a plătit pedeapsa păcatului cînd a murit pe cruce, este mijlocul de a fi „născut din nou”. „Prin urmare, dacă cineva este în Hristos, este o creație nouă: lucrurile vechi au trecut, iată că toate lucrurile s-au făcut noi!” (2 Corinteni 5:17).

Dacă nu ai încredere niciodată în Domnul Isus Hristos ca Mîntuitorul tău, te vei gîndi la îndemnul Duhului Sfînt în timp Și vorbește la inima ta? Trebu să te naști din nou. Te rogi să îți mărturisești păcatele și să devii o nouă creație în Hristos astăzi? „Iar tuturor celor care L-au primit, adică celor care cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezău, care nu sunt născuți din sînge, nici din dorința firii lor, nici din voința unui om, ci din Dumnezău” (Ioan 1:12-13).

Dacă dorești să-l accepți pe Isus Hristos ca Mîntuitorul tău și să te naști din nou, iaca o rugăciune de model. Atenție, spunerea acestei rugăciuni sau a oricărei alte rugăciuni nu te va scăpa. Este doar încrederea în Hristos care te poate scăpa de păcat. Această rugăciune este doar o modalitate de a-ți exprima credința în El și de a-I mulțumi pentru că a previzionat mîntuirea ta. „Doamne, știu că am păcătuit împotriva Ta și sunt vrednic de pedeapsă. Dar Isus Hristos a luat pedeapsa pe care o merit, astfel încât prin credința în El să fiu iertat. Încrederea mea este în Tine pentru mîntuire. Mulțumesc pentru harul Tău minunat și iertarea - darul vieții veșnice! Amin!”

Ai luat decizia de a-L urma pe Isus din cauza celor citite aici? Dacă da, faceți clic pe butonul de mai jos “Astăzi l-am acceptat pe Hristos”.

EnglishReveniți la pagina principală moldovenească

Și înseamnă să fii un creștin născut din nou?
© Copyright Got Questions Ministries