settings icon
share icon
Întrebare

Creștinismu și ce cred creștinii?

Răspuns


1 Corinteni 15:1-4 zice: "Fraților, vă spun despre Evanghelie, care v-am predicat-o, care ați primit-o, în care ați stat, prin care sunteți mântuiți, dacă o păstrați în cuvântul în care v-am predicat-o; altfel, ați crezut degeaba. V-am predat înainte de toate cele ce și eu le-am primit: că Hristos o murit pentru păcatele noastre, după Scripturi, că o fost îngropat și că o înviat o treia zi, după Scripturi".

Pe scurt, asta-i credința de bază o creștinismului. În comparație cu alte religii, creștinismul accentuează relația mai mult decât practicile religioase. În loc de o se supune la o listă de "ce trebuie să faci" și "ce nu trebuie să faci", un creștin trebuie să dezvolte o legătură strânsă cu Tatăl Ceresc. Lucrarea lui Isus Hristos și Duhul Sfânt permit această relație.

Creștinii cred că Biblia-i Cuvântul lui inspirat și fără greșală și că învățăturile sale sunt autoritatea finală (2 Timotei 3:16; 2 Petru 1:20-21). Creștinii cred într-un sîngur Dumnezău, care există în trei persoane: Tatăl, Fiul (Isus Hristos) și Duhul Sfânt.

Creștinii cred că oamenii au fost creați special pentru o avea o relație cu Dumnezău, dar păcatul i-a separat de Dumnezău (Romani 3:23, 5:12). Creștinismul învață că Isus Hristos o umblat pe pământ fiind pe deplin Dumnezău și pe deplin om (Filipeni 2:6-11) și o murit pe cruce. Creștinii cred că după moartea sa pe cruce, Hristos o fost îngropat, o înviat și acum trăiește în dreapta Tatălui, făcând mijlocire pentru credincioși pentru totdeauna (Evrei 7:25). Creștinismul proclamă că moartea lui Isus pe cruce o fost suficientă pentru o plăti datoria întreagă o păcatului pe care omenirea o datorează și că aceasta restabilește relația frântă dintre Dumnezău și om (Evrei 9:11-14, 10:10; Romani 5:8, 6:23).

Ca să șii mântuit, trebuie să pui simplu credința în lucrarea terminată o lui Hristos pe cruce. Dacă șineva crede că Hristos o murit în locul său și o plătit prețul păcatelor sale și o înviat, atunci acea persoană e mântuită. Nu există nimic ce cineva poate face pentru o câștiga mântuirea. Nimeni nu poate fi "suficient de bun" să mulțumească pe Dumnezău sîngur, că tot sîntem păcătoși (Isaia 53:6, 64:6-7). În al doilea rând, nu există nimic altceva de făcut, că Hristos o făcut totul! Când era pe cruce, Iisus o zis: "S-a sfârșit" (Ioan 19:30).

La fel cum nu există nimic ce cineva poate face pentru o câștiga mântuirea, odată ce cineva și-a pus încrederea în lucrarea lui Hristos pe cruce, nu există nimic ce cineva poate face pentru a-și pierde mântuirea, că lucrarea o fost făcută și completată de Hristos! Nicio parte o mântuirii nu depinde de cel care o primește. Ioan 10:27-29 afirmă "Oiile Mele ascultă glasul Meu, le cunosc și ele Mă urmează. Eu le dau viață veșnică și ele nu vor pieri niciodată și nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu."

Unii cred: "Asta-i minunat - odată ce sunt mântuit, pot face ce doresc și nu-mi voi pierde mântuirea!" Dar mântuirea nu-i despre o fi liber să faci ce vrei. Mântuirea-i o deveni liber de o sluji natura veche o păcatului și o fi liber să urmărești o relație corectă cu Dumnezău. Unde eram cândva robi ai păcatului, acum sîntem robi ai lui Hristos (Romani 6:15-22). Atâta timp cât credincioșii trăiesc pe această pământ în trupurile lor păcătoase, va exista o luptă constantă cu păcatul. Cu toate acestea, creștinii pot avea victorie în lupta cu păcatul prin studierea și aplicarea Cuvântului lui Dumnezău (Biblia) în viața lor și prin o fi controlați de Duhul Sfânt - adică supunându-se influenței și conducerii Spiritului în circumstanțele cotidiene și prin puterea Spiritului, ascultând Cuvântul lui Dumnezău.

Deci, în timp ce multe sisteme religioase cer ca un om să facă anumite lucruri sau să nu facă anumite lucruri, creștinismul se referă la credința că Hristos o murit pe cruce ca plată pentru propriile tale păcate și o înviat din nou. Datoria ta de păcat este plătită și poți avea comuniune cu Dumnezău. Poți avea victorie asupra naturii tale păcătoase și poți umbla în comuniune și ascultare față de Dumnezău. Aceasta-i adevărata creștinătate biblică.

EnglishReveniți la pagina principală moldovenească

Creștinismu și ce cred creștinii?
© Copyright Got Questions Ministries