Pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab


Adakah Kitab Injil benar-benar Firman Tuhan?

Adakah Alkitab mengandungi kesalahan-kesalahan, pertentangan-pertenganan atau percanggahan?

Adakah Alkitab relevan untuk hari ini?

Bagaimana dan bilakah kanon Alkitab dikumpulkan?

Mengapa kita perlu membaca/menyelidiki Alkitab?

Apakah cara yang betul untuk menyelidiki Alkitab?

Apakah ertinya Alkitab itu diilhamkan?


Pertanyaan-pertanyaan tentang Alkitab