Pertanyaan-pertanyaan tentang syurga dan neraka


Terdapatkah kehidupan selepas mati?

Apa yang akan berlaku selepas mati?

Dapatkah orang di syurga memandang ke bawah dan melihat kita yang masih di bumi?

Dapatkah kita melihat dan mengenal sahabat-sahabat dan ahli keluarga kita di syurga?

Apakah langit yang baru dan bumi yang baru?

Apakah kerusi pengadilan Kristus?

Apakah penghukuman taktha Putih yang Besar?

Adakah neraka nyata? adakah neraka itu kekal?


Pertanyaan-pertanyaan tentang syurga dan neraka