Pertanyaan-pertanyaan tentang Penciptaan


Apakah yang dikatakan Alkitab tentang penciptaan berbanding evolusi?

Adakah iman dan Sains bercanggah?

Apakah teori reka bentuk pintar?

Mengapakah Tuhan meletakkan pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di taman Eden?

Adakah air bah dalam zaman Nuh bersifat global ataupun lokal?

Apakah umur bumi? Berapakah ketuaan bumi ini?

Apa yang dikatakan oleh Kitab Injil mengenai dinosaur? Terdapatkah dinosaur mengikut Kitab Injil?


Pertanyaan-pertanyaan tentang Penciptaan