Pertanyaan-pertanyaan tentang Doa


Apakah doa orang berdosa?

Mengapa berdoa?

Apakah doa ‘Bapa Kami’ dan haruskah kami menggunakannya dalam doa?

Apakah ertinya berdoa ‘dalam nama Yesus’?

Bagaimanakah doa saya dapat dijawab oleh Tuhan?

Dapatkah doa yang berulang kali diterima, atau haruskah hanya sekali kita meminta?

Adakah persekutuan doa lebih penting?


Pertanyaan-pertanyaan tentang Doa