settings icon
share icon
Nikoho

Omwàkhela Yesu ntoko nvuluxa awo ti xeni?

Wakhula


Nyuwo momwàkhela Yesu ntoko nvuluxa anyu? Vowi niwexexe nikoho nenla, vinathuneya wi niwexexe masu owi "Yesu Christ", "awo" ni "nvuluxa".

Yesu Kristu tani? Athu antxene emusuenle Yesu Kristu ntoko muthu òpanka ithu sa phama, muhusiha owerya, nari mprofeti a Muluku. Ithu seya ti Yesu a ekhaikhai, koma khesuwenle wi Yesu a ekhaikhai ti ovi. Biblya ohima wera Yesu ti Muluku a eruthu, Muluku ìpanke muthu (onani Yohani 1:1, 14). Muluku orwa vathi va wera anisomihe, anilamihe, aneruse, alevelele sòtheka sahu-ni okhwele sòtheka sahu! Yesu Kristu ti Muluku, òpanka, Apwiya owerya ithu sothene. Momwàkhela Yesu?

Nvuluxa ti xeni, ni nthowa na xeni nnamuthunahu nvuluxa? Biblya onahima wera othene nòtheka; othene nopanka ithu sonanara (Aroma 10-18). Nthowa na sotheka sahu, ninnaphwanela owali wa Muluku ni ehitxe. Nttaruxoni na exariya mwa sòtheka ninpakenlahu Muluku a mahiku mothene ti nttaruxoni nohimala (Aroma 6:23; Apokalise 20:11-15). Nthowa na yewo, ninnamuthuna nvuluxa!

Yesu àrwa vathi ni àkhwa nipuro na hiyo. Okhwa wa Yesu ti nlivo nohimala na sòtheka sahu (2Acorinto 5:21). Yesu òkhwa wera alive sòtheka sahu (Aroma 5:8). Yesu oliva ekonkori wera nihikhaleno. Ovinyerera wa Yesu mwa alipa òkhwa wari wòkwana oliva sòtheka sahu. Ti nthowanene nenlo Yesu araye nvuluxa mmosaru pahi (Yohani 14:6; Miteko sa Arummwa 4:12)! Munnamuroromela Yesu ntoko nvulux'anhu?

Yesu ti nvulux'anhu? Athu antxene enona okristu ntoko orowa okereja, opanka ithu sa mmawani, ni/apale okapanka sòtheka sikina ni sikina. Yowo khahiyene okristu. Okristu wa ekhaikhai ti omaka onthamwene ni nvuluxa awo omwiwelelaka ni omuroromelaka yowo. Khàvo onavuluxiwa nthowa na wiwelela wa athu akina. Khavo onaleveliwa sotheka nthowa na sòpanka sawe. Ephiro emosaru ya nivuluxo ti omwemerera Yesu ntoko nvulux'anhu mekhanyu, muroromelaka okhwa wawe nri nlivo na sòtheka sahu ni ovinyerera wawe ntoko yòvaha ekumi yohimala (Yohani 3:16). Yesu ti nvulux'anhu?

Watthuna wera mmwàkhele Yesu Kristu ntoko nvuluxa anyu, vava nokhalavo nivekelo, upuwelani wera, nivekelo nenla, nari nivekelo nri notthene kheninrowa wovuluxani. Ninvuluxa ti nroromelo na Kristu pahi. Nivekelo ti ephiro ya olokoha sottheka wa Muluku, wiwelela wawo wa Muluku mwa nivuluxo anivahilawe. “Muluku, kosuwela wera miyo kòttheka va maithoni vanyu ni kinnaphwanela othorihiwa. Vano Yesu Kristu òkuxa nttaruxoni nenle kaphwanenlaka wera sottheka saka sileveleliwe vommwiwelela yowo. Miyo kinnororomelani Apwiya wera mukivuluxe.

Muthamaliwe Apwiya Muluku mwa mahala anyu otikiniha ni elevelelo ya sottheka - sovaha sa ekumi yohimala! Amen!”

Mohantaka wùpuela omuthanla Yesu nthowa na ithu mwerenkanyu va? Sari siso, murowe mwaphinye va malepani : "Miyo komwàkhela Kristu olelo" nibatani na vathi.

EnglishMuthikele malepa a Emakhuwa enavinyerayavo

Omwàkhela Yesu ntoko nvuluxa awo ti xeni?
© Copyright Got Questions Ministries