settings icon
share icon
Klausimas

Kokios yra vyro ir žmonos rolės šeimoje?

Atsakymas


Nors vyrai ir moterys yra lygūs santykiuose su Kristumi, Šventasis Raštas pateikia konkrečias roles santuokoje. Vyrai turi vadovauti namuose (1 Korintiečiams 11:3; Efeziečiams 5:23). Vavodavimas neturėtų būti diktatoriškas, su išdidžiu nusistatymu ir savęs laikymu aukščiau už žmoną. Vadovavimas turėtų atspindėti Kristaus vadovavimą bažnyčiai. „Jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu“ (Efeziečiams 5:25-26). Kristaus meilė bažnyčiai (Jo žmonėms) buvo pilna užuojautos, gailestingumo, atlaidumo, pagalbos ir savęs išsižadėjimo. Tokia pačia meile vyrai turi mylėti savo žmonas.

Žmonos turi paklusti savo vyrų autoritetui. „Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyrams lyg Viešpačiui, nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra galva bažnyčios,- Jis kūno gelbėtojas. Todėl kaip bažnyčia paklūsta Kristui, taip ir žmonos visame kame teklauso savo vyrų“ (Efeziečiams 5:23-24). Nors moterys turi paklusti savo vyrams, Biblijoje kelis kartus parašyta, kaip vyrai turi elgtis su savo žmonomis. Vyras neturėtų elgtis kaip diktatorius, bet turėtų gerbti savo žmoną ir jos nuomonę. Efeziečiams 5:28-29 ragina vyrus mylėti savo žmonas kaip savo kūnus, kuriuos jie maitina ir kuriais rūpinasi. Vyro meilė žmonai turėtų būti tokia pati kaip Kristaus meilė Jo kūnui, bažnyčiai.

„Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera Viešpatyje. O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs“ (Kolosiečiams 3:18-19). “Ir jūs, vyrai, gyvenkite su žmonomis supratingai, kaip su silpnesniu indu, gerbdami jas kaip gyvenimo malonės bendrapaveldėtojas, kad jūsų maldos nebūtų trukdomos“ (1 Petro 3:7). Iš šių eilučių matome, kad meilė ir pagarba apibūdina abiejų- vyro ir žmonos- roles. Jeigu santykiuose yra meilė ir pagarba, tuomet autoritetas, vadovavimas, meilė ir atsidavimas nebus sudėtingi nei vienam iš sutuoktinių.

Kalbant apie pareigų pasidalinimą namuose, Biblija moko, kad vyrai turi parūpinti savo šeimai. Tai reiškia, kad vyras turi dirbti ir parūpinti pakankamai pinigų visoms būtiniausioms jo žmonos ir vaikų reikmėms patenkinti. Nesugebėjimas to padaryti turi aiškias dvasines pasėkmes. „Jeigu kas neaprūpina savųjų, ir ypač savo namiškių, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikintį!” (1 Timotiejui 5:8). Taigi vyras, kuris nesistengia parūpinti šeimai, negali vadinti savęs krikščionimi. Tai nereiškia, kad žmona negali padėti šeimai finansiškai- iš Patarlių 31 mes aiškiai matome, kad dievota žmona tikrai gali tai daryti-, bet tai nėra jos pagrindinė atsakomybė; tai jos vyro atsakomybė. Nors vyras turėtų padėti namuose ir su vaikais (tuo atlikdamas savo pareigą mylėti žmoną), tačiau iš Patarlių 31 mes matome, kad namai yra pagrindinė vieta, kur moteris turi daugiausia įtakos ir atsakomybės. Net jeigu jai reikia vėlai gultis ir anksti keltis, jos namais yra gerai pasirūpinta. Daugumai moterų, ypač pasiturinčiose Vakarų šalyse, tai nėra lengvas gyvenimo būdas. Tačiau per daug moterų patiria per didelį stresą ir viską darydamos yra per daug arti palūžimo. Kad būtų tokio streso išvengta, vyras su žmona turėtų kartu melstis ir iš naujo sustatyti savo prioritetus bei sekti Biblijos nurodymais jų rolėms.

Nesutarimai dėl darbų pasiskirstymo santuokoje yra neišvengiami, bet, jeigu abu sutuoktiniai yra atsidavę Kristui, tų konfliktų bus mažiau. Jeigu pora pastebi, kad ginčai dėl tų dalykų yra dažni ir emocingi arba jeigu tokie ginčai apibūdina jų santuoką, tuomet problema yra dvasinė. Tokiu atveju sutuoktiniai turėtų, visų pirma, iš naujo maldoje save pavesti Kristui, o po to- meilėje ir pagarboje- vienas kitam.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kokios yra vyro ir žmonos rolės šeimoje?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries