settings icon
share icon
Klausimas

Kaip krikščionys turėtų auklėti savo vaikus? Ką Biblija moko?

Atsakymas


Yra sudėtinga, tačau labai svarbu išmokti, kaip geriausia auklėti vaikus. Kai kurie tikina, kad fizinės bausmės, tokios kaip rykštė, yra vienintelis metodas, kurį Biblija remia. Kiti tvirtina, jog „pertrauka“ ar kitos bausmės, į kurias neįeina fizinė disciplina, yra daug veiksmingesnės. Ką Biblija moko? Biblija moko, kad fizinė disciplina yra tinkama, naudinga ir būtina.

Nesupraskite mūsų neteisingai, mes nesakome, kad smurtas prieš vaikus yra priimtinas. Vaikas niekada neturėtų būti baudžiamas taip, kad jis būtų sužeistas fiziškai. Pagal Bibliją, tinkamas ir ribotas fizinis vaikų auklėjimas prisideda prie vaiko gerovės ir padeda teisingai jį užauginti.

Daug Biblijos ištraukų skatina fizinę discipliną. „Nepalik vaiko nenubausto, nes jei suduosi jam rykšte, jis nemirs. Tu nubausi jį rykšte ir išgelbėsi jo sielą nuo pragaro“ (Patarlių 23:13-14; taip pat žr. 13:24; 22:15; 20:30). Biblijoje labai aiškiai pabrėžiamas disciplinos svarbumas. Tai yra mums būtina, kad mes užaugtume produktyvūs žmonės, ir mums daug lengviau išmokti, kai mes esame jauni. Vaikai, kurie užauga be jokios disciplinos, dažnai yra maištautojai, kurie negerbia autoritetų, ir dėl to jiems sunku paklusti ir sekti Dievu. Pats Dievas naudoja discipliną mus pataisyti, vesti teisingu keliu ir paskatinti atgailauti dėl neteisingų veiksmų (Psalmių 94:12; Patarlių 1:7; 6:23; 12:1; 13:1; 15:5; Izaijo 38:16; Hebrajams 12:9).

Tam, kad disciplina būtų naudojama teisingai ir pagal biblinius principus, tėvai turi žinoti Šventojo Rašto patarimus apie discipliną. Patarlių knygoje yra užtektinai išminties apie vaikų auginimą: „Rykštė ir pabarimas teikia išminties; vaikas, paliktas savo valiai, daro gėdą motinai“ (Patarlių 29:15). Šioje eilutėje pateikiamos neauklėjamo vaiko pasekmės- gėda tėvams. Disciplina turi būti siekiama vaiko gerovės, ir tai niekada neturėtų būti naudojama pateisinti smurtą ar vaikų išnaudojimą. Tai niekada neturėtų būti naudojama pykčio ar susierzinimo išliejimui.

Disciplina yra naudojama pataisyti ir išmokyti žmones eiti teisingu keliu. „Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneša taikingų teisumo vaisių auklėtiniams“ (Hebrajams 12:11). Dievo auklyba yra iš meilės, taip turėtų būti ir tarp tėvų ir vaikų. Fizinė disciplina niekada neturėtų sužaloti vaiko. Po fizinės bausmės tėvai visada turi paguosti ir patikinti vaiką, kad jis yra mylimas. Tai puikas laikas išmokyti vaiką, kad Dievas mus auklėja, nes Jis mus myli, ir todėl mes, tėvai, darome tą patį savo vaikams.

Ar galima naudoti kitas disciplinos priemones vietoje fizinės bausmės? Kai kurie tėvai pastebi, jog fizinės bausmės neigiamai veikia jų vaikus. Kiti tėvai atranda, kad „pertaukos“ ar kažko laikinas atėmimas daug veiksmingiau skatina elgesio pasikeitimą. Tokiu atveju, be abejo, tėvai turi naudoti tai, kas atneša geriausius rezultatus ir elgesio pasikeitimą. Nors Biblija neginčijamai yra už fizinę discipliną, Dievui daug svarbiau išugdyti dievotą charakterį negu naudoti tam tikrą metodą.

Visa tai dar labiau apsunkina valstybės valdžia, kuri bet kokias fizines bausmes vadina smurtu prieš vaikus. Daug tėvų nelupa savo vaikų, nes bijo, kad juos įskūs vaikų teisių tarnyboms ir iš jų bus atimti vaikai. Ką tėvams reikėtų daryti, jeigu valdžia paskelbtų fizines bausmes nelegaliomis? Pagal Romiečiams 13:7, tėvai turi paklusti valdžiai. Valdžia niekada neturėtų prieštarauti Dievo Žodžiui ir fizinės bausmės, pagal Bibliją, yra dėl vaikų gerovės. Tačiau yra daug svarbiau išlaikyti vaikus šeimoje, kuriai jie priklauso ir yra bent šiek tiek auklėjami, negu atiduoti juos vasltybės „globai“.

Efeziečiams 6:4 tėvams įsakoma neerzinti savo vaikų. Vietoje to jie turi išauginti vaikus Viešpatyje . Į vaikų auginimą auklėjant ir drausminant Viešpatyje įeina ribota, pataisanti ir mylinti fizinė disciplina.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kaip krikščionys turėtų auklėti savo vaikus? Ką Biblija moko?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries