settings icon
share icon
Klausimas

Koks yra bažnyčios tikslas?

Atsakymas


Apaštalų 2:42 galima laikyti bažnyčios tikslo pareiškimu: „Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų“. Pagal šią eilutę bažnyčios tikslai yra:
1) Biblinės doktrinos mokymas
2) Vietos tikinčiųjų bendravimui parūpinimas
3) Viešpaties vakarienės valgymas
4) Malda

Bažnyčia privalo mokyti biblinę doktriną tam, kad mes būtume įsitvirtinę tikėjime. Efeziečiams 4:14 parašyta: „kad daugiau nebebūtume kūdikiai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjo, žmonių apgaulės, gudrumo, vedančio į paklydimą“. Bažnyčia taip pat turi būti tikinčiųjų bendravimo vieta, kur jie gali aukotis dėl vienas kito ir gerbti vienas kitą (Romiečiams 12:10), mokyti (Romiečiams 15:14), būti maloniais ir gailestingais vienas kitam (Efeziečiams 4:32), padrąsinti (1 Tesalonikiečiams 5:11) ir visų svarbiausia mylėti vienas kitą (1 Jono 3:11).

Bažnyčia turi būti vieta, kur valgoma Viešpaties vakarienė, atsimenant Kristaus mirtį ir Jo kraują, pralietą už mus (1 Korintiečiams 11:23-26). Sąvoka “duonos laužymo” (Apaštalų darbų 2:42) taip pat reiškia kartu valgymą. Tai dar vienas iš pavyzdžių, kaip bažnyčia gali bendrauti. Paskutinis tikslas, paminėtas Apaštalų darbų 2:42, yra malda. Filipiečiams 4:6-7 skatina mus: “Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje”.

Kita bažnyčios užduotis yra skelbti evangeliją, išgelbėjimą per Jėzų Kristų (Mato 28:18-20; Apaštalų darbų 1:8). Bažnyčios pašaukimas yra žodžiu ir darbais ištikimai dalintis evangelija. Bažnyčia turi būti „švyturys“ savo kaiminystėje ir visuomenėje, nuolat kreipiantis žmones link Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus. Bažnyčia turi skleisti evangeliją ir taip pat paruošti savo narius evangelijos skelbimui (1 Petro 3:15).

Keli paskutiniai bažnyčios tikslai yra pateikti Jokūbo 1:27: “Tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra: lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu“. Bažnyčia turi patarnauti tiems, kuriems reikia pagalbos. Į tai įeina ne tik evangelijos dalinimasis, bet taip pat rūpinimasis jų fiziniais poreikiais (maistu, drabužiais, pastoge) pagal tai, ko jiems reikia, ir kas yra tinkama. Bažnyčia taip pat turi parūpinti tikintiesiems Kristuje įrankių, kurių jiems reikės pergalei prieš nuodėmę ir kurie jiems padės nesusitepti šiuo pasauliu. Tai galima pasiekti per biblinį mokymą ir tikinčiųjų bendravimą.

Taigi, koks yra bažnyčios tikslas? Paulius davė puikų pavyzdį Korinto tikintiesiems. Bažnyčia- tai Dievo rankos, burna ir pėdos šiame pasaulyje- Kristaus Kūnas (1 Korintiečiams 12:12-27). Mes turime daryti tai, ką Jėzus darytų, jeigu Jis būtų žemėje savo fiziniame kūne. Bažnyčia turi būti panaši į Kristų ir Juo sekti.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Koks yra bažnyčios tikslas?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries