settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra tikra religija?

Atsakymas


Religijos apibūdinimas gali būti toks: „tikėjimas Dievu arba dievais, kurie yra garbinami, dažniausiai išreiškiamas elgesiu ir ritualais“ arba „bet kokia specifinė tikėjimo, garbinimo ir t.t. sistema, dažnai turintį etikos kodą.“ Daugiau nei 90% pasaulio populiacijos priklauso kažkokiai religijai. Problema yra tame, kad egzistuoja tiek daug religijų. Kokia religija yra teisinga? Kas yra teisinga religija?

Du dažniausiai sutinkami religijos ingridientai yra taisyklės ir ritualai. Kai kurios religijos yra vien taisyklių sąrašai ir sąrašai, ką galima daryti ir ko negalima. Žmogus privalo laikytis tų visų taisyklių tam, kad būtų laikomas ištikimu tos religijos pasekėju bei turėtų gerus santykius su tos religijos Dievu. Du taisyklėmis paremtų religijų pavyzdžiai yra islamas ir judaizmas. Islamas turi penkis stulpus, kurių turi būti laikomasi. Judaizmas turi šimtus įsakymų ir tradicijų, kurių turi būti laikomasi. Abi religijos tvirtina (iki tam tikro laipsnio), jog laikantis religijos taisyklių, žmogus susitaikys su Dievu.

Kitos religijos daugiau dėmesio skiria ritualų laikymuisi negu taisyklėms. Paaukodami šią auką, atlikdami šią užduotį, dalyvaudami šiose pamaldose, suvalgydami šį maistą ir t.t. atstatysite santykius su Dievu. Pats ryškiausias tokios religijos pavyzdys yra Romos katalikai. Romos katalikai moko, jog Dievas priims žmogų į dangų, jeigu jis, būdamas kūdikis, bus pakrikštytas vandeniu, jei žmogus dalyvaus mišiose, kunigui išpažins nuodėmes, melsis šventiesiems, esantiems danguje, bus kunigo pateptas prieš mirtį ir t.t. Budizmas ir hinduizmas taip pat yra pagrinde ritualais paremtos religijos, bet taip pat gali būti laikomos taisyklėmis paremtomis.

Tikra religija nėra paremta nei taisyklėmis, nei ritualais. Tikra religija yra santykiai su Dievu. Du dalykai, kurių laikosi visos religijos, yra faktai, kad žmonija yra kažkaip atskirta nuo Dievo ir turi būti su Juo sutaikyta. Netikros religijos bando šią problemą išspręsti laikantis taisyklių ir atliekant ritualus. Tikra religija išsprendžia problemą pripažįstant, kad tik Dievas gali tuos santykius atstatyti, ir kad Jis tai jau padarė. Tikra religijas pripažins, kad:

• Mes visi nusidėjome ir dėl to esame atskirti nuo Dievo (Romiečiams 3:23).

• Be sutaikinimo teisinga bausmė už nuodėmę yra mirtis ir amžinas atskirimas nuo Dievo po mirties (Romiečiams 6:23).

• Dievas atėjo pas mus Jėzaus Kristaus asmenyje ir mirė mūsų vietoje, prisiimdamas bausmę, kurios mes nusipelnėme. Jis prisikėlė iš numirusių ir tuo įrodė, jog jo mirtis buvo užtektina auka (Romiečiams 5:8; 1 Korintiečiams 15:3-4; 2 Korintiečiams 5:21).

• Jeigu mes priimam Jėzų kaip savo Gelbėtoją, pasitikime Jo mirtimi kaip užtektina auka už mūsų nuodėmes, mes įgyjame atleidimą, esame išgelbėti, atpirkti, sutaikinti ir išteisinti prieš Dievą (Jono 3:16; Romiečiams 10:9-10; Efeziečiams 2:8-9).

Tikra religija turi taisykles ir ritualus, bet yra labai svarbus skirtumas. Tikroje religijoje, taisyklių ir ritualų yra laikomasi iš dėkingumo Dievui už išgelbėjimą, kurį Jis parūpino, o NE tam, kad įgytume išgelbėjimą. Tikra religija, biblinė krikščionybė, turi taisykles, kurių reikia laikytis (nežudyk, nepaleistuvauk, nemeluok ir t.t.), ir ritualus, kurie atliekami (vandens krikštas panardinimu ir Viešpaties atminimo vakarienė/komunija). Šių taisyklių ir ritualų laikymasis neišgelbsti žmonių. Šios taisyklės ir ritualai yra santykių su Dievu per malonę ir tikėjimą Jėzumi Kristumi kaip vieninteliu Gelbėtoju REZULTATAS. Netikros religijos moko, kad siekiant Dievo palankumo reikia kažką daryti (taisyklės, ritualai). Tikra religija yra Jėzaus Kristaus kaip Gelbėtojo priėmimas ir turėjimas santykių su Dievu- ir tuomet kažko darymas (taisyklės, ritualai) iš meilės Dievui ir noro būti arčiau Jo.

English Ar Jūs, perskaitę atsakymą į šį klausimą, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Grįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra tikra religija?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries