settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra substitucinė išpirka?

Atsakymas


Jėzaus Kristaus mirtis vietoje mūsų, nusidėjėlių, yra vadinama substitucine išpirka. Šventasis Raštas moko, kad visi žmonės yra nusidėjėliai (Romiečiams 3:9-18, 23) ir dėl savo nuodėmingumo yra verti mirties. Romiečiams 6:23 parašyta: „Atpildas už nuodėmę- mirtis, o Dievo dovana- amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį“.

Ši eilutė mus moko keleto dalykų. Be Kristaus mes mirsime ir praleisime amžinybę pragare- atliksime bausmę už mūsų nuodėmes. „Mirtis“ Šventajame Rašte reiškia „atskyrimą“. Visi mirs, tačiau vieni pateks į dangų ir praleis amžinybę su Dievu, o kiti gyvens pragare amžinai. Šioje eilutėje mirtis reiškia gyvenimą pragare. Tačiau antra šios eilutės dalis moko, kad mes galime turėti amžiną gyvenimą per Jėzų Kristų. Tai yra Jo substitucinė išpirka.

Jėzus Kristus vietoje mūsų mirė ant kryžiaus. Mes nusipelnėme mirti ant to kryžiaus, nes mes gyvename nuodėmingus gyvenimus. Bet Jėzus prisiimė mūsų bausmę ir iškentėjo vietoje mūsų- Jis prisiimė tai, ko mes nusipelnėme. „Nes Tą, kuris nepažino nuodėmės, Jis padarė nuodėme dėl mūsų, kad mes Jame taptume Dievo teisumu“ (2 Korintiečiams 5:21).

„Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms, gyventume teisumui. ‘Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti’” (1 Petro 2:24). Vėlgi matome, kad Jėzus prisiimė nuodėmes, kurias mes padarėme, ir sumokėjo už jas. “Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą, beje kūnu numarintas, bet atgaivintas Dvasia (1 Petro 3:18). Šios eilutės moko ne tik, kad Jėzus mirė vietoje mūsų, bet taip pat kad Jis buvo išpirka- Jis pilnai apmokėjo skolą, atsiradusią dėl žmogaus nuodėmingumo.

Dar viena Rašto ištrauka, kurioje rašoma apie substitucinę išpirką, yra Izaijo 53:5. Šioje eilutėje kalbama apie Kristų, kuris ateis ir mirs ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Ši pranašystė yra labai detali- nukryžiavimas įvyko būtent taip, kaip buvo išpranašauta. „Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo; jo žaizdomis esame išgydyti“. Atkreipkite dėmesį, kad Kristus visa tai padarė vietoje mūsų, Jis sumokėjo už mus.

Vienintelis būdas mums sumokėti už mūsų nuodėmes yra mirti ir praleisti amžinybę pragare. Bet Dievo Sūnus, Jėzus Kristus, atėjo į žemę sumokėti už mūsų nuodėmes. Dėl to, kad Jis tai padarė, mes dabar turime galimybę ne tik gauti nuodėmių atleidimą, bet taip pat praleisti amžinybę su Dievu. Mums reikia patikėti tuo, ką Kristus atliko ant kryžiaus. Mes negalime savęs išgelbėti; kažkas kitas turėjo tai padaryti. Jėzaus Kristaus mirtis yra substitucinė išpirka.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra substitucinė išpirka?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries