Kas yra serafai? Ar serafai yra angelai?


Klausimas: Kas yra serafai? Ar serafai yra angelai?

Atsakymas:
Serafai (ugningi, degantys) yra angeliškos būtybės, kurios yra asocijuojamos su Izaijo vizija, kurioje Jis matė Dievo šventyklą, ir kurios metu Jis buvo pašauktas į pranašo tarnystę (Izaijo 6:1-7). Izaijo 6:2-4 parašyta: „Serafai stovėjo ties Juo. Kiekvienas iš jų turėjo po šešis sparnus: dviem jie dengė savo veidą, dviem kojas ir dviem skrido. Jie šaukė vienas kitam, sakydami: ‘Šventas, šventas, šventas, kareivijų Viešpats; visa žemė pilna Jo šlovės‘. Durys sudrebėjo nuo šauksmo, o namai prisipildė dūmų.“ Serafai yra angelai, kurie nuolatos garbina Dievą.

Izaijo 6 skyrius yra vienintelė vieta, kur serafai yra konkrečiai minimi. Kiekvienas serafas turi šešis sparnus. Jie naudoja du sparnus skridimui, dviem sparnais dengia savo pėdas ir kitais dviem savo veidus (Izaijo 6:2). Serafai skraidė aplink sostą, kuriame sedėjo Dievas, ir giedojo Jam gyriaus giesmes, pabrėždami Dievo šlovę ir didybę. Atrodo, kad šie angelai taip pat patarnavo Izaijui, jį apvalydami, prieš jam pradedant pranašo tarnystę. Vienas iš jų Izaijo lūpas palietė žėruojančia anglimi, sakydamas: „Štai ji palietė tavo lūpas, tavo kaltė panaikinta, nuodėmė apvalyta!” (Izaijo 6:7). Panašiai kaip ir kiti šventų angelų tipai, serafai yra tobulai paklusnūs Dievui. Panašiai kaip ir cherubai, serafai yra susitelkę ties Dievo garbinimu.

English
Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Kas yra serafai? Ar serafai yra angelai?

Sužinokite, kaip tai padaryti ...

Praleisti amžinybę su DievuPrimite oproštaj od Boga